Aktuality

Informace ke změnám v souvislosti s „GDPR“

Změny jsou obsaženy ve verzi programu 05.00.03.xxx

 • Verzi 05.00.003.xxx je nutné stáhnout a ručně nainstalovat (nejedná se o automatický patch).
 • Instalace verze 05.00.003.xxx nevyžaduje aktivační klíč (pokud již máte verzi 05.00.001.xxx).
 • Přístupová práva k osobním údajům nejsou po provedené aktualizaci nijak omezena, zobrazení osobních údajů není skryto.
 • Uživatelům systému, kteří k osobním údajům zaměstnanců nemají mít přístup, nastavte přístupová práva v úloze Uživatelé a práva.
 • Uživatelům, kteří nebudou omezováni v zobrazování osobních údajů se přístupová práva nastavovat nemusí (výchozí nastavení).
 • Po přihlášení do systému se každému uživateli automaticky zaznamenává jeho aktivita.
 • Evidenci „Souhlasy (GDPR)“ naleznete v nové záložce menu Doprava-Řidiči resp. Autoservis-Automechanici.
 • Číselník „Druhy souhlasů se zpracováním dat zaměstnanců“ naleznete v nové záložce Správa-Servis-GDPR.
 • Evidenci „Souhlasy (GDPR)“ naleznete v menu Adresář firem.
 • Číselník „Druhy souhlasů se zpracováním dat v Adresáři“ naleznete v nové záložce Správa-Servis-GDPR.
 • Historii aktivit uživatelů naleznete v nové záložce Správa-Servis-GDPR.
 • Historii tisků a přidělených práv naleznete v nové záložce Správa-Servis-GDPR.
 • Adresář firem obsahuje rozlišení fyzické osoby.

Upozornění:

 • Za nastavení přístupových práv odpovídá váš správce osobních údajů.
 • Přístupová práva nastavuje váš správce systému jako uživatel KSHADMIN.
 • Uživatel KSHADMIN má neomezená přístupová práva.
 • Běžným uživatelům nedoporučujeme pracovat jako KSHADMIN.
 • Přístupové heslo na správce KSHADMIN by měl znát pouze váš IT pracovník resp. majitel společnosti.