Aktuality

Nový submodul Pojistné události

Submodul Pojistné události řeší problematiku evidence pojistných událostí, sledování stavů rozpracovanosti, sledování historie provedených změn a také zohlednění nákladů na vyřízení pojistné události a následného plnění od pojišťoven. Hlavní parametry jsou:
-          evidence dokladů Pojistných událostí
-          číselník uzavřených pojistných smluv
-          číselník druhů odpovědnosti
-          číselník předávaných dokumentů
-          číselník pojišťoven
-         sledování rozpracovanosti pojistných událostí (stavy: zatím nehlášené na pojišťovnu, hlášeno na pojišťovnu, rozpracováno pojišťovnou, dokumenty připraveny, dokumenty předány, ukončená pojistná událost)
-          evidence předávaných dokumentů k pojistné události
-          evidence účastníků pojistné události včetně označení viníků
-          sledování historie pojistné události
-          přehledy pojistných událostí (poj. smlouvy, vlastní vozidla, vlastní řidiči, ostatní)
-          zápis nákladů na pojistnou událost (vazba na SPZ modulu Doprava, zakázka Autoservisu)
-          zápis plnění pojišťoven
-          sledování celkových nákladů a plnění pojišťoven (výsledná bilance)