Aktuality

Ochrana osobních údajů v souladu s GDPR

Evropské nařízení o ochraně osobních údajů tzv. GDPR začne platit od 25.5. 2018.  V souvislosti s tímto nařízením budou do programu Doprava 3K zapracovány následující změny:

  • rozlišení fyzických a právnických osob v Adresáři firem
  • skrývání osobních údajů zaměstnanců a osob v adresáři: pro každého uživatele systému bude možné definovat přístup k jednotlivým osobním údajům
  • sledování historie přidělených přístupových práv uživatelům včetně časového rozlišení: uživatelům bude možné nastavit časovou platnost přístupových práv
  • sledování historie aktivit uživatelů: u každého uživatele bude možné sledovat historii přihlašování do systému a jeho aktivit tj. úlohy, ve kterých pracoval + výstupy, které vytvořil (tisky, exporty)
  • nová úloha pro evidenci souhlasů se zpracováním osobních údajů