Aktuality

Připravujeme roční aktualizaci 2018

V současné době intenzivně pracujeme na roční aktualizaci pro rok 2018.
Verze programu pro rok 2018 bude obsahovat legislativní změny, novinky, vylepšení systému a samozřejmě roční podporu (hotline+update).
Pro vaši informaci připravované úpravy průběžně zveřejňujeme:

Podpora GDPR

Systém Doprava 3K připravujeme na změny v legislativě v souvislosti s novým evropským zákonem GDPR. V současné době problematiku analyzujeme. Po analýze změn dopadů GDPR na správu osobních údajů v našem systému provedeme takové úpravy, které by vám uživatelům co nejvíce zjednodušily zavádění vašich změn a opatření. Úpravy budeme realizovat tak, aby systém byl připraven na problematiku GDPR do konce května 2018.

Výnosy a náklady celé firmy

Výstupy celého systému byly rozšířeny o novou úlohu Výnosy a náklady za celou firmu. Výběrové podmínky a struktura odpovídá hospodářskému listu (podrobná kalkulace nákladů a výnosů modulu Doprava). Výpočet probíhá za všechny moduly, výstupem je hospodářský výsledek za celou firmu rozdělený po jednotlivých měsících zobrazený na obrazovce s možností tiskového výstupu. Funkce položkového rozpisu umožňuje rozepsat aktuální řádek do jednotlivých dokladů, ze kterých je výsledná hodnota vypočtena.

Spedice – Dispečerská plachta – nové funkce

V Dispečerské plachtě na formuláři aktuální zakázky bylo vytvořeno nové menu (pravé tlačítko myši), které rozšiřuje celkovou funkčnost Dispečerské plachty. Jedná se o nové funkce Příjezd na nakládku, Naložení, Zrušit naložení, Příjezd na vykládku, Vyložení, Zrušit vyložení, Posunout doprava, Posunout doleva (změna pořadí zakázek v objednávce) a funkce Mapa (zobrazení trasy na mapě včetně vzdálenosti v kilometrech a souřadnic nakládek, vykládek).
Na objednávce přepravy byla do menu (pravé tlačítko myši) přidána funkce Mapa – zobrazení mapy včetně vzdálenosti a souřadnic nakládek a vykládek.
Maska textu objednávky byla rozšířena o nové parametry pro zobrazení na plachtě: plánované kilometry a plánovaná cena na kilometr  (vypočtená hodnota z ceny objednávky a plánovaných kilometrů) .
Na Dispečerské plachtě se nově zobrazuje naplánovaná dovolená řidičů.

Spedice – zakázka na přepravu – automatické přebírání poznámek do míst nakládek a vykládek

Údaje adresy nakládky a vykládky také obsahují libovolnou poznámku. Nově lze nastavit, aby se při zápisu zakázky na přepravu automaticky doplňovala přednastavená poznámka (např. otevírací doba atd.). Parametry pro předvyplnění se zadávají do Číselníku poznámek.

Spedice – Přidělení zakázky + Objednávka přepravy

Doplněna nová funkce Odeslat zprávu  tj.  potvrzení objednávky.  Funkce má uplatnění při používání textové komunikace.

Spedice – Ceníky výkonů

Číselník Ceník výkonů byl rozšířen o funkci vyhledání, funkčnost je obdobná jako u obecného vyhledávání v systému. Do číselníku byla doplněna funkce Tisk a vytvořena nová tisková sestava, která vytiskne Ceník výkonů ve stromové struktuře tak, jak je v číselníku zadáno.

Doprava – Sledování stavů vozidel vlastních i cizích na Dispečerské plachtě, historie stavů

Modul Doprava byl rozšířen o číselník Stavy vozidel. Do číselníku lze zadat stavy, které požadujete sledovat a evidovat (např. pohotovost, údržba, blokace vozidla a další). Na Dispečerské plachtě lze stavy vozidel nově zadávat (funkce pravého tlačítka myši) a také zobrazovat. Stavy vozidel je možné pořizovat jak pro vlastní vozidla, tak i pro cizí vozidla. Ve výstupech byl vytvořen nový přehled stavů vozidel včetně tiskového výstupu.  Navíc historii stavů vlastních vozidel je možné sledovat přímo v číselníku vozidel v nové záložce „Stavy vozidla“.

Doprava – Vozidla – Nápravy – nová tisková sestava

V záložce Nápravy číselníku vozidel je vytvořena nová funkce Tisk s novou tiskovou sestavou Seznam obutých pneumatik na vozidle a jeho návěsu. Sestava může mj. sloužit k zápisu hodnot při kontrole tlaku pneumatik.

Doprava – Pravidelné platby a režie – hromadné ukončování pravidelných plateb

Pravidelné platby a režie byly rozšířeny o novou funkci „Hromadně ukončit“. Označené záznamy použitím této funkce ukončíte hromadně (dříve bylo nutné záznamy ukončovat jednotlivě).

Faktury – Upomínky faktur – Vystavení upomínky – nová historie upomínek

V záložce Vystavení upomínky byl vytvořen nový formulář s historií upomínek. Historie upomínek zobrazuje seznam dosud vystavených upomínek k aktuální nezaplacené faktuře.

Faktury – tisk QR kódu

Tiskové formuláře faktur byly rozšířeny o tisk QR kódu ve formátu „QR Platba + Faktura“.

Autoservis – zakázka – nový parametr Záruční oprava/Servisní smlouva

Doklad zakázka autoservisu byla rozšířen o nový příznak „Záruční oprava/Servisní smlouva“. Pokud bude zakázka na vlastní vozidlo označena tímto příznakem,  náklady zakázky se nebudou započítávat do nákladu vozidla (v případě servisní smlouvy se na vozidlo platí pravidelná platba).

Adresář firem – ověřené bankovní účty, insolvence, id datové schránky

Funkce Převzít firmu z Obchodního rejstříku byla rozšířena o automatické převzetí bankovních účtů firmy, které jsou zveřejněny u Finanční správy. Při porovnání s Obchodním rejstříkem se zveřejněné bankovní účty zobrazí a převezmou k firmě.
Nová funkce Insolvence v Adresáři firem kontroluje, zda prověřovaná firma nebyla zveřejněna v Insolvenčním rejstříku. Po dohledání informací v Insolvenčním rejstříku program zobrazí hlášení, zda prověřovaná firma byla (včetně kompletních informací) či nebyla zveřejněna v Insolvenčním rejstříku.
Údaje firmy byly rozšířeny o ID datové schránky a webovou adresu.

Servis – Fronty zpráv – nová historie komunikace

Úloha Fronty zpráv byla rozšířena o novou záložku Všechny zprávy včetně zobrazení  historie komunikace ke zvolenému kontaktu.

Uživatelé a práva–nové funkce

Agenda uživatelských účtů v systému byla rozšířena o funkce „Výchozí nastavení“,  „Převzít nastavení“ a definici úloh resp. kontrol, které se mají testovat při spuštění systému (funkce je dostupná při přidání nového uživatelského účtu). Funkce „Výchozí nastavení“ uživateli nastaví výchozí parametry z nastavení systému, funkce „Převzít nastavení“ umožňuje převzít hodnoty nastavení od zvoleného uživatele.

Optimalizace systému s ohledem na rychlost

Optimalizace transakcí: pro zvýšení výkonu databázového serveru byly v rámci celého systému odstraněny déle běžící transakce.
Optimalizace rychlosti spuštění agendy Zakázky a objednávky modulu Spedice: v úloze Zakázky a objednávky byly provedeny úpravy, které zrychlují spuštění této úlohy.
Valutové pokladny: optimalizace rychlosti valutových pokladen, pokladního deníku.