Aktuality

Novinky roční aktualizace 2019

Verze programu pro rok 2019 obsahuje legislativní změny a celou řadu novinek. Součástí je také celoroční update a hot-line.
Seznamte se s novinkami:

Spedice – Dispečerská plachta – mapa nakládek a vykládek (!!!)

Nová agenda zobrazuje nakládky a vykládky na mapovém podkladu. Přednastavené výběry (např. období, flotila, druh vozidla, typová značka, zakázka, objednávka, přidělené nakládky/vykládky, nepřidělené nakládky/vykládky a další) umožňují efektivně filtrovat nakládky a vykládky, které na mapě požadujete sledovat. Grafické zobrazení na mapě a dostupné funkce poskytují celou řadu možností pro operativní plánování přeprav a usnadňují dohledávání časově a prostorově nejbližších nakládek z místa vykládky. Agendu lze vyvolat přímo z úlohy Dispečerská plachta, odkud se převezmou parametry pro výběr (období, flotila ap.).
Základní charakteristika:

 • zobrazení nakládek, vykládek ev. vlastních bodů na mapovém podkladu, obrázek
 • přednastavené výběry pro filtrování nakládek a vykládek na mapovém podkladu
 • možnost definovat údaje zobrazované na mapě, obrázek
 • možnost přidání vlastních bodů na mapu včetně dalšího použití pro zobrazení tras a vzdáleností
 • barevné odlišení nakládek a vykládek včetně odlišení přidělených/nepřidělených míst, obrázek
 • zobrazení trasy a vzdálenosti mezi zvolenými nakládkami, vykládkami a vlastními body na mapě, obrázek
 • grafické propojení nakládek a vykládek zvolené zakázky na přepravu, obrázek
 • dohledání a zobrazení dokladu zakázky aktivního bodu na mapě

Spedice – Dispečerská plachta – rozšíření o nové funkce

Stávající Dispečerská plachta byla rozšířena o nové funkce, které ještě více zefektivňují práci dispečerů s plachtou:

 • v horní části nad detailem zakázky se nově zobrazuje detail objednávky přepravy, rozsah zobrazovaných údajů je uživatelsky definovatelný
 • kliknutím na doklad o opravě vozidla se v horní části zobrazí údaje dokladu o opravě vozidla, rozsah zobrazovaných údajů je uživatelsky definovatelný maskou, dvojklikem se doklad otevře
 • přímo z Dispečerské plachty lze vyvolat novou úlohu „Dispečerská plachta – mapa nakládek a vykládek“
 • detail vozidla lze zobrazit poklikáním na vozidlo a stiskem pravého tlačítka myši
 • stávající stavy přeprav byly rozšířeny o další stav „Potvrzení přijetí dispozic“ a „Potvrzení odeslání/přijetí dispozic“ objednávky přepravy včetně barevného odlišení
 • pro rychlejší zadávání zakázek na přepravu byl vytvořen nový zjednodušený formulář, zjednodušený formulář lze vyvolat novou funkcí přímo z plachty, obrázek
 • standardní zakázky lze smazat přímo z plachty

Spedice – zjednodušený formulář Zakázky na přepravu

Z důvodu rychlejšího pořizování zakázek byl vytvořen zjednodušený formulář zakázky na přepravu. Zjednodušený formulář lze vyvolat novou funkcí  „Vystavit zjednodušeně“.

Spedice – Zakázka na přepravu – rychlé přidání adresy nakládky/vykládky do Adresáře firem

Formulář zakázky na přepravu v části zadání adresy nakládky/vykládky byl rozšířen o novou funkci, která jedním kliknutím zapíše zadávanou adresu nakládky/vykládky do Adresáře firem a také automaticky přiřazuje klíče odpovídající skupině  Místo nakládky, resp. Místo vykládky (pokud je skupina definovaná).

Spedice – Objednávka přepravy – rozšíření o neshody

Formulář Objednávka přepravy byl rozšířen o novou záložku Neshody.  Neshody lze hromadně přidělit k vybraným zakázkám aktuální objednávky. Funkčnost je obdobná jako u Zakázky na přepravu.

 

Oznamování událostí – odesílání e-mailových zpráv při událostech (!!!)

Nová agenda „Oznamování událostí“ umožňuje automaticky odesílat e-mailové zprávy, jakmile nastane konkrétní událost. Obecným parametrickým nastavením lze definovat na jaké emailové adresy mají zprávy odcházet a přiřazením konkrétní šablony se určuje obsah zprávy, kterou obdrží příjemci zpráv.  Oznámení o nastalé události obdrží uživatelem nadefinovaní příjemci zpráv např. dopravce, zákazník, kontaktní osoba zákazníka, dispečer Doprava 3K případně další.
Oznamování událostí je připraveno pro události: Naložení zakázky, Vyložení zakázky, Přidělení zakázky, Ukončení zakázky, Naložení objednávky, Vyložení objednávky, Ukončení objednávky a Vystavení faktury odeslané. Pokud využíváte ovladač pro odesílání sms zpráv, pak oznámení o nastalé události můžete také zaslat prostřednictvím sms zprávy. Základní charakteristika:

 • automatické odeslání e-mailové zprávy při nastalé události
 • rozlišení více druhů událostí
 • uživatelsky definovatelní příjemci zpráv
 • uživatelsky definovatelný obsah zpráv (tzv. šablony zpráv)
 • libovolný počet příjemců zpráv
 • přiřazení šablony zpráv k e-mailové adrese
 • přehledy příjemců zpráv
 • evidence a přehledy odeslaných zpráv v agendě Fronty zpráv

Doprava – Výstupy – Přehled akcí s pneumatikami

Výstupy modulu Doprava byly rozšířeny o novou úlohu Přehled akcí provedených na pneumatikách. Nová úloha umožňuje zobrazit a tisknout akce s pneumatikami pomocí libovolných filtrů. Filtrování záznamů lze libovolně kombinovat např. konkrétní vozidlo, konkrétní pneumatika, konkrétní akce s pneumatikou (měření, oprava protektorování, prodej, atd.) a další obecné uživatelsky definovatelné výběry.

Doprava – Vozidla – Svěřený majetek – Kopírování svěřeného majetku z jiného vozidla

Údaje svěřeného majetku byly rozšířeny o typ majetku tj. „Telefon“, „Doklady“, „Výbava/příslušenství“, „Ochranné a bezpečnostní pomůcky“ a „Ostatní“. Zároveň byla doplněna nová funkce „Kopírovat z vozidla“, která umožňuje z vybraného vozidla překopírovat kompletní svěřený majetek na aktuální vozidlo.

Doprava – Vozidla – nová tisková sestava Předávací protokol vozidla

Nová tisková sestava „Předávací protokol vozidla“ kromě povinností řidiče obsahuje volitelné části protokolu:  „Předávací protokol vozidla – tahač“, „Předávací protokol palivové platební karty“, „Předávací protokol – návěs“ a „Předávací protokol příslušenství vozidla“. Součástí protokolu je také identifikace kdo vozidlo předal a kdo převzal.

Doprava – Vozidla – Svěřený majetek – Kopírování svěřeného majetku z jiného vozidla

Údaje svěřeného majetku byly rozšířeny o typ majetku tj. „Telefon“, „Doklady“, „Výbava/příslušenství“, „Ochranné a bezpečnostní pomůcky“ a „Ostatní“. Zároveň byla doplněna nová funkce „Kopírovat z vozidla“, která umožňuje z vybraného vozidla překopírovat kompletní svěřený majetek na aktuální vozidlo.

Faktury – Faktury došlé – hromadná úhrada

Kniha faktur došlých byla rozšířena o funkci „Uhradit označené“. K vybraným označeným fakturám se vygenerují úhrady.

Faktury – Faktury odeslané – upozornění při fakturaci

Kontroly v Adresáři firem byly rozšířeny o parametr „Upozornění při fakturaci“. Při volbě tohoto parametru se text kontroly zobrazuje při vystavování faktury. Jednoduchým způsobem tak můžete při fakturaci upozornit fakturantku na důležité skutečnosti konkrétní firmy.

Autoservis –  Mzdy automechaniků – Příplatky za noc, soboty a neděle

Výpočet mezd automechaniků modulu Autoservis byl rozšířen o příplatky za noc, soboty a neděle. Příplatky lze nadefinovat v úloze Sazby pro mzdy a podle této definice se automaticky generují do zakázky autoservisu, záložka Mzdy.

Odesílání emailů pomocí SMTP (vhodné pro uživatele Webmailu)

Pokud pro odesílání e-mailů používáte webové emaily (Google,Seznam, …) tj. nemáte poštovního klienta, nově můžete tiskové formuláře odesílat přímo z programu. Parametricky lze nastavit váš SMTP server, který emaily odesílá. Všechny odeslané emaily jsou evidovány v agendě Fronty zpráv.
V rámci těchto úprav je navíc umožněno uživatelsky definovat text předmětu zprávy a obsahu zprávy. Tato nová funkčnost je využitelná i v případě odesílání emailů přes poštovní programy (např. Outlook).

Další úpravy:

 • v úloze Fronty zpráv lze v přístupových právech nastavit, aby přihlášený uživatel „viděl“ pouze zprávy, které odeslal nebo všechny bez omezení
 • rozšíření automatické změny stavů SMS zpráv o příjezd/odjezd na/z vykládky a potvrzení přijetí objednávky řidičem (možné formáty zpráv: +NAL, +VYL, +PN, +PV, +DISPO)
 • obecná funkce „Výběry“ tj. filtrování záznamů byla rozšířena o podmínky „Je menší než“, „Je větší než“ zadaná hodnota nebo „Je starší než“, „Není starší než“.
 • úpravy v přeposílání zpráv po pracovní době (mj. doplněno jméno odesilatele)
 • ovladač pro „obecný XML import“: doplněna možnost zpracovat všechny vstupní soubory ve složce současně a dále doplněna možnost spouštět jako Automatickou úlohu
 • ovladač „import ISDOC doprava“ umožňuje nově importovat nejen faktury přijaté, ale také vazební nákladové XX doklady na SPZ (SPZ musí být uvedeny ve vstupním ISDOC dokladu)
 • ovladač „Poplatky za mýtné Premid“: doplněna možnost sčítání mýtných transakcí za vozidlo a den (při této volbě bude vznikat méně XX dokladů)
 • program při fakturaci upozorní na nevyplněné DIČ, pokud jej zákazník nebude mít v Adresáři firem vyplněno
 • do agendy Valutové pokladny byla doplněna nová funkce „Kopírovat“
 • šablony pro odesílání zpráv, šablony faktur: doplněna funkce export definice, import definice
 • v číselníku vozidel, záložka nápravy – funkce pravé tlačítko myši na pneumatice bylo rozšířeno o akci měření, nově tak můžete zápis měření provádět přímo z konkrétní pneumatiky
 • ceník výkonů byl rozšířen o položku „Druh“ s vazbou na číselník Účetní osnova-kontace, vybraný druh tj. kontace se doplňuje do řádku ceny zakázky na přepravu
 • pokud je v levém dolním rohu zobrazen symbol ?, je k dispozici online nápověda