Aktuality

Roční aktualizace a podpora 2020

Začátkem ledna uvolníme roční aktualizaci pro rok 2020. Verze programu 05.02 bude obsahovat legislativní změny, novinky, vylepšení systému a samozřejmě roční podporu (hotline+celoroční update). Pro vaši informaci změny zveřejňujeme:

Oznamování událostí – odesílání e-mailových zpráv

Agenda „Oznamování událostí“ byla rozšířena o nové události, které lze automaticky připomínat. Obecným parametrickým nastavením lze definovat na jaké emailové adresy mají zprávy odcházet a přiřazením konkrétní šablony se určuje obsah zprávy, kterou obdrží příjemci zpráv.  Oznámení o nastalé události obdrží uživatelem nadefinovaní příjemci zpráv např. dopravce, zákazník, kontaktní osoba zákazníka, dispečer D3K, případně další. Odeslání oznámení lze také nastavit s předstihem nebo se zpožděním. Nově můžete oznamovat tyto události:

 • plánovaná nakládka/vykládka zakázky přepravy
 • plánovaná nakládka/vykládka objednávky přepravy
 • plánované ukončení zakázky (poslední vykládka)

Pokud využíváte ovladač pro odesílání sms zpráv, pak oznámení také můžete zaslat prostřednictvím sms zprávy. Základní charakteristika:

 • automatické odeslání e-mailové zprávy při nastalé nebo blížící se události
 • rozlišení více druhů událostí
 • uživatelsky definovatelní příjemci zpráv
 • uživatelsky definovatelný obsah zpráv (tzv. šablony zpráv)
 • libovolný počet příjemců zpráv
 • přiřazení šablony zpráv k e-mailové adrese
 • přehledy příjemců zpráv
 • evidence a přehledy odeslaných zpráv v agendě Fronty zpráv

Doporučení: vašeho dopravce můžete s předstihem upozorňovat, na blížící se termín nakládky

Dispečerská plachta – automatické posouvání (scrollování) vozidel

Dispečerská plachta byla rozšířena o novou funkci automatického posouvání seznamu vozidel. V parametru „Interval posunu vozidel“ v nastavení Dispečerské plachty lze zadat hodnotu v sekundách, která v tomto časovém intervalu automaticky posune (scrolluje) seznam vozidel. Mezerníkem nebo funkcí na plachtě je možné posun zastavit resp. spustit.

Objednávka přepravy – souřadnice podrobného iterináře, screenshot mapy

Objednávka přepravy mj. obsahuje seznam nakládek, vykládek a průjezdních bodů, nyní je možné uložit všechny souřadnice trasy. Souřadnice mohou být odeslány na jednotku sledovacího systému pro zobrazení trasy vozidla.
Funkce mapa byla rozšířena o novou funkci „Uložit k souvisejícím dokumentům“, která zajistí uložení trasy ve formě obrázku (PNG) k souvisejícím dokumentům aktuálního formuláře. K zakázce přepravy nebo objednávce přepravy tak můžete snadno evidovat/archivovat naplánovanou trasu.

Vzájemné zápočty v různých měnách

Do vzájemného zápočtu se dosud započítávaly pouze faktury ve stejné měně. Nově je možné do vzájemného zápočtu započítávat faktury v libovolných měnách. Do výsledného salda tak můžete převzít faktury v korunách, eurech nebo i v dalších měnách.

Grafická podoba přehledu dovolených zaměstnanců

Přehled dovolené zaměstnanců byl přepracován do názorné grafické podoby. V grafickém vyjádření je zobrazen seznam zaměstnanců s jejich dovolenou na časové ose. Snadno dohledáte překrývající se termíny dovolených, dovolenou lze také nově zadávat přímo v grafu. Dovolená se zobrazuje na Dispečerské plachtě.

Definice výpočtu cestovních náhrad – kapesné s rozlišením státu

Parametry výpočtu sazby kapesného byly rozšířeny o stát. Nově lze definovat procentní sazby kapesného pro každý stát. Řidiči můžete nastavit pro každý stát různou hodnotu v procentech ze základní sazby daného státu.

Záznam o provozu vozidla – kombinace výpočtu cestovních náhrad

Výpočet cestovních náhrad je možné nastavit jako kombinaci výpočtu dle zákona a speciálního výpočtu. Tím je umožněno kombinovat časový výpočet dle zákona a např. podle ujetých kilometrů.

Číselník Vozidla – nový číselník typových značek

V číselníku Vozidla byl na údaj „Typová značka“ doplněn výběr z číselníku. Do Nastavení systému byl doplněn nový parametr „Vybírat typovou značku pouze z číselníku“. Při zapnuté volbě je povoleno zadat typovou značku pouze výběrem z číselníku. V opačném případě se do číselníku doplňuje automaticky.

Zdanění zaokrouhlení faktur vydaných

S ohledem na novelu zákona o DPH byly provedeny úpravy související se zdaněním zaokrouhlení v případě bezhotovostních plateb (výpočet dph zdola). Pokud celkovou částku na vydané faktuře zaokrouhlujete na desetihaléře nebo celé koruny, pak je případné zaokrouhlení zdaněno (základ dph a dph). Zdaňování zaokrouhlení lze parametricky nastavit, výchozí nastavení je zaokrouhlení nezdaňovat.

Zálohové listy k fakturám vydaným – částečné čerpání záloh

Agenda zálohových listů k fakturám vydaným byla rozšířena o částečné resp. postupné vykrývání zálohy více vydanými fakturami. Nyní je možné jeden zálohový list vykrýt více daňovými doklady. Typickým příkladem je finanční limit od zákazníka (budget) na jednom zálohovém listě, který je postupně vykrýván více daňovými doklady.

Kniha faktur přijatých – úhrady k datu

Kniha faktur přijatých byla rozšířena o nový výběr „úhrady k datu“. Nově můžete vybírat faktury přijaté, které byly uhrazeny k zadanému datu.

Upomínky faktur – agenda Soudní spory

Upomínky vydaných faktur byly rozšířeny o novou agendu soudních sporů. Neuhrazenou fakturu můžete přesunout a evidovat v záložce Soudní spory. U každého soudního sporu můžete zaznamenat a evidovat v jakém stavu se soudní spor nachází. Rozlišujeme stavy: Předáno advokátní kanceláři, Žaloba, Elektronický platební rozkaz, Vyhláška+úřední deska, Exekuce, Insolvence, Ostatní. Ke každému stavu můžete zapisovat svoje poznámky a přiřazovat dokumenty (záložka Související dokumenty).

Logistický sklad – minimalizace rozbalů

Skladová karta logistického skladu obsahuje nový údaj „Minimalizovat rozbaly“. U skladové karty mohou být definovány různé měrné jednotky. Během výdeje z pozice, při zapnuté volbě minimalizovat rozbaly, dochází k optimalizaci rozbalů tj. vyskladňují se „kompletní“ měrné jednotky.

Skladové pohyby – příjem na sklad – rozpočítání hodnoty vedlejších nákladů

Do hlavičky příjemky je možné zadat hodnotu vedlejších nákladů (např. dopravné).  Vedlejší náklady se pak automaticky rozpočítají váženým průměrem na řádky příjemky. Řádek příjemky byl rozšířen o nové údaje „Cena za mj“, „Cena celkem“.

 Nová agenda objednávky zákazníků v modulu Sklad

Agenda přijatých objednávek umožňuje pořizovat a evidovat objednávky od vašich zákazníků. Podle přijatých objednávek je možné realizovat výdej ze skladu s vazbou na konkrétní přijatou objednávku. Přijatý materiál lze během příjmu automaticky zarezervovat pro konkrétního zákazníka případně při nedostatečném skladovém množství požadovat jeho objednání. Objednávky se rozlišují na vyřízené a nevyřízené. Pokud máte modul Sklad zakoupen, aktivaci obdržíte na vyžádání.

Fulltextové hledání v seznamech

Fulltextové hledání v aktuálním sloupci (znak „*“) bylo rozšířeno o obecnou funkci fulltextového hledání ve všech sloupcích (znak „/“). Pokud zadáte úvodní znak „/“, pak hledání proběhne ve všech sloupcích a kurzor se nastaví na hledanou hodnotu, která obsahuje hledaný řetězec.

Slučování PDF dokumentů

PDF dokumenty můžete nově slučovat do jednoho PDF dokumentu. Pro slučování PDF dokumentů se používá program Ghostscript (musí být nainstalován). V nastavení systému je nový parametr „Spouštěcí příkaz Ghostscript“. Následně pak dochází k automatickému sloučení všech dokumentů PDF (např. faktura + přílohy) do jednoho souboru PDF.

Nový modul Kniha jízd

Modul Kniha jízd je určen pro evidenci knihy jízd služebních i soukromých cest uskutečněných řidiči resp. referenty. Více info kliknutím zde.Modul Kniha jízd je za úplatu, v případě zájmu žádejte cenovou nabídku.

Další úpravy:

 • V číselníku Definice stravného byly dle vyhlášky aktualizovány základní sazby tuzemského a zahraničního  stravného s platností od 1.1. 2020 (změněny sazby např. Itálie, Španělsko, Lucembursko, Norsko a další)
 • Sklad: Požadavky na objednání byly rozšířeny o údaje Odběratel a SPZ
 • Vozový sešit: optimalizováno třídění dle údajů Zákazník, Dopravce, optimalizace rychlosti zobrazení
 • Zakázka na přepravu-Cena přepravy: k položce typu Text, množství (vzorec), částka byly doplněny operace násobení, dělení, závorkování
 • Doprava-Pravidelné platby a režie: doplněna nová tisková sestava „Aktuální leasingové splátky“
 • Doprava-Výstupy-Výkaz vozidla/řidiče: doplněna funkce obecného výběru
 • Doprava-Řidiči-Sazby pro mzdy-Prémiové ukazatele: prémiové ukazatele byly rozšířeny o nové ukazatele
 • Zakázka na přepravu–rozpisové zakázky: optimalizována rychlost kopírování podzakázek
 • Fakturace výkonů: do gridu Výkony byl přidán sloupec „Kontaktní osoba“ ze zakázky na přepravu
 • Faktury došlé: doplněno upozornění na existenci zálohového listu k faktuře došlé při vystavování nové faktury
 • Faktury došlé od smluvních dopravců: zobrazené číslo vazební objednávky přepravy je nově aktivní, což umožňuje otevřít objednávku přepravy přímo z formuláře faktury přijaté
 • Faktury došlé od dopravců:  nové upozornění na neexistenci faktury za přepravu (kontace NP) při zápisu faktury za poplatky (kontace PP)
 • Monitor databáze: doplněn telefon a email připojených uživatelů
 • Odesílání e-mailů např. „Oznamování událostí“:  dosud bylo „natvrdo“ nastaveno vyžadovat potvrzení o doručení a  potvrzení o přečtení, nově je možné parametry „Potvrzení o doručení“ a „Potvrzení o přečtení“ nastavit na úrovni uživatele.

a další ještě připravujeme…