Home » Komunikace

Komunikace

Program Doprava 3K je vybaven funkcemi pro komunikaci s okolními systémy a také s obchodními partnery, kteří provozují systém Doprava 3K. Účelem těchto vazeb je maximálně zjednodušit, zpřesnit, zrychlit a zefektivnit zadávání dat do systému tj. export dat do jiných systémů a také import dat z jiných systémů  (např. import zakázek ze systémů nabídek přeprav, importy dat ze systémů sledování vozidel, exporty do účetních programů a podobně).

Základní vazby na okolí:

- D3K online – výměna dokumentů s obchodními partnery, kteří provozují systém Doprava 3K
- účetní programy – vazba online/offline
- banka (export platebních příkazů, import bankovních výpisů)
- platební karty (tankování phm, cestovní výdaje, mýtné poplatky)
- čerpací stanice
- systémy sledování vozidel
- rozhraní pro textovou komunikaci
- databanka přeprav
- Internet (automatický import kurzovního lístku)
- objednávkový systém on-line

Schema komunikace s okolím

Klikněte