Home » Komunikace » Odesílání a příjem zpráv

Odesílání a příjem zpráv

Program Doprava 3K podporuje textovou komunikaci s řidiči prostřednictvím textových zpráv. Odeslané i přijaté zprávy se v systému evidují v rozhraní pro textovou komunikaci (funkce Fronty zpráv). Automatické úlohy zajišťují odesílání a příjem zpráv v nastaveném časovém intervalu. Pokud je přijatá zpráva v definovaném formátu, automaticky vyvolává změnu stavu objednávky: „naloženo“ resp. „vyloženo“. Zprávy lze odesílat přímo na jednotku sledovacího systému v kabině řidiče nebo na mobilní telefon řidiče (optimální řešení vychází z možností zákazníka). Často používaným řešením je odesílání a příjem zpráv přes GSM modem.

Odesílání zpráv

- odesílání přepravních dispozic (objednávek přeprav) vlastním řidičům
- odesílání přepravních dispozic (objednávek přeprav) řidičům smluvních partnerů
- uživatelská definice formátu dispozic (tzv. šablony zpráv)
- odesílání běžných SMS zpráv

Příjem zpráv

- evidence přijatých zpráv od řidičů vlastních vozidel
- evidence přijatých zpráv od řidičů smluvních partnerů
- evidence ostatních přijatých zpráv
- možnost odpovědi na zprávu
- možnost předání zprávy dál
- identifikace odesílatele
- automatická změna stavu  „Potvrzení přijetí dispozic“
- automatická změna stavu  „Příjezd na nakládku“
- automatická změna stavu  „Naloženo“
- automatická změna stavu  „Příjezd na vykládku“
- automatická změna stavu  „Vyloženo“