Home » Produkty » Doprava 3K » Moduly » Doprava

Doprava

Modul Doprava řeší komplexně problematiku autodopravy. Jeho nasazení je vhodné ve všech firmách, které se zabývají autodopravou jak tuzemskou tak i zahraniční či autobusovou. Výsledné ekonomické ukazatele jsou účinným nástrojem pro řízení firmy, technické ukazatele jsou pak neméně důležitými ukazateli o vozovém parku.

Evidence vozidel

- technické údaje o vozidle (karta vozidla)
- výměny SPZ, výměny tachometrů, nádrže, agregáty, definice normovaných spotřeb
- nápravy, pneumatiky, definice kontrol vozidel, pravidelné platby a režie, zařazení do flotil, elektronické přílohy

Evidence řidičů

- údaje o řidiči (karta řidiče), definice libovolných kontrol řidičů
- svěřený majetek řidičům, definice mzdy řidiče, zálohy na cestovní výdaje, doklady, kontakty, elektronické přílohy

Kontroly vozidel a řidičů

- uživatelsky definovatelné kontroly vozidel (technické kontroly, emisní kontroly, výměny olejů, filtrů, cejchování tachografu apod.)
- uživatelsky definovatelné kontroly u řidičů (přezkoušení z vyhlášky, zdravotní prohlídky, psychotesty apod.), definice norem platnosti každé kontroly
- automatické upozorňování na blížící se „propadnutí“ kontroly (viz Servis – Úlohy po spuštění)
- sledování pravidelných servisů

Přehledy stavů vozidel

- definovatelný číselník stavů vozidel (např. práce, pohotovost, servis apod.)
- zápis stavů vozidla na dispečerské plachtě
- zobrazení stavů vozidla na dispečerské plachtě
- přehledy stavů vozidel včetně tiskových výstupů

Denní záznam o provozu vozidla (jízdní příkaz, stazka, puťovka a pod.)

- vystavení jízdního příkazu, vrácení jízdního příkazu
- podrobné údaje o jízdě (ujeté kilometry, stavy nádrží, čerpání PHM, spotřeby agregátů, řidiči vozidla, průběh jízdy, mzda řidiče (ů), cestovní náhrady tj. stravné, cestovní výdaje za hotové z pokladny, platba bankovní kartou, za hotové na vrub zálohy, ostatní výdaje placené platební kartou nebo na fakturu), zakázky a objednávky
- podklady pro fakturaci
- přehledy jízd, kniha jízd, evidence dokladů
- evidence a přehledy čerpání a spotřeby PHM

Vyúčtování pracovní cesty

- výpočet stravného, evidence cestovních výdajů
- vyúčtování jedné jízdy a nebo více jízd najednou, vyúčtování poskytnutých záloh a útrat řidiče během jízdy, vyúčtování cestovních náhrad, vazba na valutové pokladny, automatické generování pokladních dokladů
- evidence dokladů o vyúčtování pracovních cest, kniha dokladů vyúčtování

Mzdy řidičů

- uživatelsky definovatelný způsob odměňování řidičů, volitelné parametry prémiových ukazatelů, možnost kombinovat řadu kritérií pro odměňování, příplatky řidičů
- výpočet podkladů pro mzdy řidičů, automat. vazba do nákladů vozidla nebo firmy

Evidence pneumatik

- číselník pneumatik
- evidence historií akcí s pneu (obutí, zutí, oprava, prořezání, protektorování, prodej, přesun na vozidle, měření)
- evidence normovaných a skutečných parametrů (hloubka dezénu, tlak pneu,…)
- automatická evidence ujetých kilometrů, přehledy, rozbory

Platební karty

- evidence platebních karet
- rozlišení druhů platebních karet
- identifikace karty (karta na: řidiče, vozidlo, univerzální, partnera)
- platnost karet

Evidence a přehledy nákladů na provoz vozidel

- uživatelsky definovatelná struktura skupin nákladů a výnosů, výnosy a náklady jízd za vozidla a za řidiče, položkové výnosy a náklady, součtové výnosy a náklady, celkové podklady pro ekonomické rozhodování

Hospodářský list vozidla, kalkulace nákladů

- výsledné kalkulace nákladů a výnosů v položkovém člení s detailním rozpisem
- stanovení nákladů a výnosů za vozidlo, soupravu, středisko, flotilu či celou firmu
- vyčíslení hlavních ukazatelů: výnosy, náklady, zisk/ztráta, % rentability nákladů, % rentability tržeb, celkové ujeté kilometry, normovaná spotřeba, skutečná spotřeba, norma na 100 km, skutečná spotřeba na 100 km, náklady na 1 km jízdy, tržby na 1 km jízdy a další
- uživatelské definice struktury hospodářského listu

Opravy vozidel

- evidence nákladů na opravy (vlastní servis, cizí servis), práce, materiál, náhradní díly,…vazba na modul Sklad
- výdej ze skladu s výdejkou, párování s již existujícími výdejkami

Evidence pracovní doby

- evidence a přehledy pracovní doby
- generování pracovní doby z jízdních příkazů řidičů, příchod, odchod do zaměstnání, nemoc, dovolené, přehled pracovní doby, přehled dovolených

Odpracovaná doba řidičů podle států

- přehled pracovní doby činností osádky vozidla za zvolené období dle jednotlivých států
- obecné výběry, tiskové sestavy

Fakturace

- fakturace ukončených zakázek (vazba na modul Spedice), fakturace zakázek z dopravy, podrobnější popis viz modul Fakturace.

Tiskové sestavy

- uživatelsky definovatelné výstupní sestavy, bohatá nabídka standardních tiskových sestav, např:
- přehledy jízd
- kniha jízd
- plány preventivních prohlídek
- analytická evidence PHM
- čerpání a spotřeba PHM
- denní rozbor čerpání PHM
- rekapitulace čerpání PHM
- výkaz řidiče
- podklady pro mzdy řidičů
- přehledy cestovních výdajů
- přehledy stravného
- přehledy odpracované doby
- hospodářské listy
- výnosy a náklady jízd
- příjmy podle zákazníků
- rentabilita zakázek
- přiznání k dani silniční (výstup v elektronické podobě), výpočet splátek silniční daně
- výkaz vozidla a další

Vazby na okolí

- systémy sledování vozidel
- platební karty
- čerpací stanice
- objednávkový systém on-line
- účetní programy
- banka a další

Ukázky obrazovek: