Home » Produkty » Doprava 3K » Moduly » Fakturace

Fakturace

Modul Fakturace umožňuje vystavovat vydané faktury na základě přijatých objednávek v modulu Spedice, modulu Doprava, výdejek z modulu Sklad (prodej ze skladu s fakturou), fakturovat cizí zakázky v modulu Autoservis, ale také fakturovat služby Logistického skladu. Faktury lze vystavovat i bez vazby na prvotní doklady.
Přijaté faktury se evidují s vazbou na objednávky přepravy, trajekty a širokou škálu nákladů související s autodopravou.
Kniha odeslaných faktur, kniha došlých faktur obsahuje přehledy faktur s funkcemi změnového řízení.

Faktury vydané

- fakturace zakázek na přepravu z modulu Spedice, fakturace zakázek z modulu Doprava, fakturace výdejek ze skladu, fakturace zakázek z Autoservisu, fakturace služeb Logistického skladu, ostatní fakturace
- vystavování faktur bez vazby na prvotní doklady
- společná fakturace z více modulů
- k formátování obsahu faktury (položek) se využívají definovatelné šablony, při vystavování faktury jsou zohledňovány zaplacené zálohy
- kniha faktur (různé výběry: zaplacené, nezaplacené, nezaplacené po splatnosti, nezaplacené a splatné do,…), kniha dodacích listů, změnové řízení faktur, úhrady faktur, přehledy a tisky faktur, možnost kontace faktur

Zálohové listy

- zálohové listy k vydaným i přijatým fakturám
- tisk zálohových listů, změnové řízení
- kniha zálohových listů

Opravné daňové doklady k fakturám odeslaným

- vystavování a tisk opravných daňových dokladů,kniha opravných daňových dokladů, změnové řízení, přehledy

Upomínky faktur

- vystavování upomínek na jednu a nebo více nezaplacených faktur
- kniha upomínek, přehledy, tisky

Automatická fakturace

- nastavení parametrů automatické fakturace globálně pro všechny firmy nebo jednotlivě pro každou firmu
- nastavení parametrů automatické fakturace např. časový interval spouštění (minuty, hodiny, denně, týdně, měsíčně, jednorázově), způsob vytváření sběrných faktur dle volitelných kritérií a pod.
- generování faktur bez zásahu uživatele
- protokol o vygenerovaných fakturách

Faktury přijaté

- vystavování faktur přijatých, párování s doklady (objednávky přepravy, trajekty, náklady na vozidla ,…), kniha odeslaných faktur (různé výběry: zaplacené, nezaplacené, nezaplacené po splatnosti, nezaplacené a splatné do,…)
- změnové řízení faktur, úhrady faktur, přehledy, tisky faktur, možnost kontace

Vzájemné zápočty pohledávek

- přehled pohledávek a závazků , saldo zvoleného zákazníka, vystavení vzájemného zápočtu
- kniha vzájemných zápočtů, přehledy , tisky

Platební příkazy, bankovní výpisy

- vystavení platebního příkazu, jednoduchý / hromadný platební příkaz, seznam vystavených platebních příkazů, provedení platby, exporty do banky
- evidence bankovních výpisů, zápis pohybů na bankovním výpisu, automatické párování s doklady, přehled bankovních výpisů, import bankovních výpisů z banky

Nespolehliví plátci, kontrola zveřejnění bankovních účtů

- online kontrola spolehlivosti plátce DPH
- online kontrola zveřejnění bankovního účtu

Šablony faktur

- uživatelská definice obsahu a vzhledu faktury (hlavička, tělo, patička)
- export, import definic

Výstupy

- definovatelné formuláře faktur
- přehledy faktur
- příjmy podle zákazníků

 

Ukázky obrazovek: