Home » Produkty » Doprava 3K » Moduly » Logistický sklad

Logistický sklad

Modul Logistický sklad řeší procesy z oblasti logistiky a skladování zboží.
Sleduje velikost zaskladněné plochy, dobu trvání skladování, expirační dobu zboží atd. Eviduje veškerou manipulaci se zbožím a další služby. Za zvolené období provádí automatické generování faktur.
Modul Logistický sklad je propojen s moduly Sklad, Faktury, Pokladny, Adresář.

Evidence naskladňovacích a vyskladňovacích míst pro příjem a expedici zboží

Vyhrazení pozic ve skladu

např.: zákazníkovi, skupině zboží nebo konkrétnímu zboží

Evidence zboží a stavy na jednotlivých pozicích daného skladu

Příjem zboží do pozic

- příjem zboží na pozici
- příjem zboží s možností rozlišení šarže
- fyzické naskladnění na pozici

Výdej zboží z pozic

- z konkrétní pozice
- výdej s ohledem na měrnou jednotku nebo bez ohledu na měrnou jednotku
- výdej s ohledem na šarši, příjemku, dodací list
- pomocí metod (FIFO, LIFO)
- dle expirační doby (FEFO, LEFO)
- fyzické vyskladnění z pozice

Přesuny zboží mezi pozicemi

- přesun do vyskladňovacích pozic
- přesun do reklamačních pozic

Automatické generování podkladů pro fakturaci podle zadaných kritérií

- fakturace za manipulaci se zbožím (příjem do pozic, výdej z pozic, přesuny mezi pozicemi)
- fakturace za skladování zboží
- k výpočtu se použije např. zabraná plocha (m2), nebo počet palet a doba skladování
- fakturace ostatních služeb (např. etiketování, balení, atd……)

Výstupy

- přehledy skladových položek na pozicích s řadou obecných výběrů
- příjmy podle zákazníků

 

Ukázky obrazovek: