Home » Produkty » Doprava 3K » Moduly » Sklad

Sklad

Modul Sklad slouží k vedení skladové evidence náhradních dílů, materiálu, zboží, k sledování pohybů na skladech (příjemky, výdejky, vratky, inventární přebytky, inventární manka), k sledování stavu skladů ale i k prodeji ze skladu. Modul Sklad je propojen s modulem Doprava , s modulem Autoservis, s modulem Fakturace a s modulem Pokladní prodej.

Číselník skladů, hlavní karty, skladové karty

- libovolný počet skladů
- hlavní karty (název, měrná jednotka, sazba DPH, druh, EAN, objednací číslo, …)
- skladové karty
- strom skladového menu
- stav skladu
- přehledy obratů skladu

Prodejní ceny

- uživatelská definice výpočtu až pěti prodejních cen (koeficient, marže, rabat)
- možnost stanovení individuálních cen pro jednotlivé zákazníky
- hromadný výpočet a změny prodejních cen
- přiřazení kategorie prodejní ceny zákazníkovi
- individuální ceny

Obraty skladu

- příjemky na sklad (vystavení příjemky, připárování došlé faktury), změna prodejní ceny na příjemce
- automatický přepočet prodejních cen u vybraných řádků na příjemce
- výdejky ze skladu (výdej na zakázku z Autoservisu, výdej na vlastní firmu, osobu, středisko nebo vozidlo)
- volitelný způsob účtování výdeje ze skladu (metodou FIFO, průměrné ceny)
- výdej PHM z vlastní cisterny přímo na jízdní příkaz nebo s možností pozdějšího připárování
- vratky na sklad s vazbou na výdejky
- přesuny mezi sklady
- inventury skladů, historie, inventární přebytky či manka
- knihy jednotlivých pohybových dokladů (tisk různých přehledů, tisk dokladu, oprava, zrušení dokladu)

Prodej ze skladu

- prodej ze skladu s fakturou nebo s účtenkou
- hromadná fakturace výdejek
- vazby na modul Fakturace, Valutové pokladny a Pokladní prodej

Objednávky materiálu, rezervace

- požadavky na objednání se zapisují ručně, nebo vnikají při příjmu zakázky v modulu Autoservis
- vystavování objednávek na jednotlivé dodavatele (objednávky se generují z požadavků na objednání, automaticky se doplňuje „hlavní“ dodavatel s možností ruční korekce)
- rezervace materiálu nebo náhradních dílů na konkrétní zakázku v modulu Autoservis
- blokace rezervovaného množství na zakázku (rezervované náhradní díly nebo materiál nelze vydat na jinou zakázku či výdejku)
- při dodání objednaných náhradních dílů lze z objednávky automaticky vytvořit příjemku na sklad (při uložení příjemky se dle nastaveného algoritmu zarezervuje přijatý materiál dle požadavků na rezervaci jednotlivých zakázek)
- výdejem rezervovaného materiálu na zakázku se rezervace zruší

Inventury skladu

- zahájení inventury skladu
- zápis evidenčních stavů skladu
- ukončení inventury
- generování dokladů inventárních přebytků resp. inventárního manka
- přehled nákupu materiálu a další

Výstupy

- obratovka skladu za zvolené období
- aktuální stav skladu
- rentabilita prodeje ze skladu
- obrat z prodeje dle zákazníků
- přehled nákupu materiálu
- přehled karet s podlimitním stavem, automatické upozorňování

 

Ukázky obrazovek: