Aktuality

Oznamování událostí – odesílání emailových zpráv

Agenda „Oznamování událostí“ umožňuje automaticky odesílat e-mailové zprávy, jakmile nastane konkrétní událost. Obecným parametrickým nastavením lze definovat na jaké emailové adresy mají zprávy odcházet a přiřazením konkrétní šablony určíte obsah zprávy, kterou příjemci zpráv obdrží.
Oznámení o nastalé události obdrží nadefinovaní příjemci zpráv např. dopravce, zákazník, kontaktní osoba zákazníka, dispečer Doprava 3K případně další.
Oznamování událostí můžete využívat např. pro:
Naložení zakázky, Vyložení zakázky, Přidělení zakázky, Ukončení zakázky, Naložení objednávky, Vyložení objednávky, Ukončení objednávky, Vystavení faktury a další.
Základní charakteristika:

  • automatické odeslání e-mailové zprávy při nastalé události
  • rozlišení více druhů událostí
  • uživatelsky definovatelní příjemci zpráv
  • uživatelsky definovatelný obsah zpráv (tzv. šablony zpráv)
  • libovolný počet příjemců zpráv
  • přiřazení šablony zpráv k e-mailové adrese
  • přehledy příjemců zpráv
  • evidence a přehledy odeslaných zpráv v agendě Fronty zpráv

Poznámka:
Pokud využíváte ovladač pro odesílání sms zpráv, pak oznámení o nastalé události můžete  zaslat prostřednictvím sms zprávy.