Home » Komunikace » D3K online

D3K online

D3K online je elektronická výměna dokladů mezi instalacemi Doprava 3K. Využívá se s vašimi obchodními partnery, kteří také provozují systém Doprava 3K. Komunikace probíhá prostřednictvím webové služby, k zabezpečení se využívá asymetrická kryptografie. Obsah dokumentu zůstává během celého přenosu zašifrován, pouze příjemce je schopen dokument přečíst. Odesílatel je identifikován pomocí digitálního podpisu.

Základní charakteristika

  • výběr partnerů pro komunikaci
  • odeslání objednávky přepravy
  • potvrzení přijetí objednávky
  • automatické generování zakázky na přepravu u příjemce
  • zabezpečená komunikace

Přínosy

  • zefektivnění a zrychlení vzájemné komunikace mezi partnery
  • snížení pracnosti
  • moderní způsob komunikace

Popis nastavení D3K online naleznete v sekci Zákaznická podpora.