Home » Komunikace » Systémy sledování vozidel

Systémy sledování vozidel

Program Doprava 3K podporuje komunikaci se systémy sledování vozidel. Standardní rozhraní umožňuje vzájemnou komunikaci mezi oběma systémy, konkrétní ovladač zajišťuje datovou komunikaci. Rozsah vazeb je limitován možnostmi sledovacího systému a požadavky zákazníka.

Základní charakteristika:

 • generování jízdních příkazů (importují se údaje o průběhu jízdy řidiče, přechody hranic, čerpání PHM, cestovní výdaje, ujeté kilometry a pod.), u některých ovladačů lze jízdní příkazy vytvářet automaticky
 • komunikace dispečera s osádkou vozidla (podklady pro navigaci, trasa, informace o objednávkách tj. nakládky/vykládky, informace o zboží a pod.). Schema komunikace zde.
 • uživatelská definice odesílaných zpráv řidiči
 • automatická změna stavu objednávky (naložení, vyložení, ukončení přepravy, …)

Přínosy:

 • omezení duplicity zadávání dat
 • značná časová úspora ve zpracovávání informací (automatické generování dokladů o jízdě vč. výpočtu stravného,…)
 • zvýšení přesností informací
 • zvýšení návratnosti investice
 • rozsah zpracovávání dat lze přizpůsobit konkrétním možnostem systému sledování vozidel (např. i zpracovávání pozic, místopisu, …)
 • integrace externího řešení do systému, kompatibilita datového rozhraní
 • zvýšení efektivity využití SW

Dosud realizované vazby na systémy sledování vozidel:

CarNet CarControl O2 DynaFleet
EchoTruck EMTEST EVOtech
FleetBoard FleetWare LUPUS
MapFactor Positrex SCANIA
Sherlog Transics Truck Data Memory
TomTomWork ORBTrack WebDispečink