Home » Produkty » Doprava 3K Lite

Doprava 3K Lite

Obecně

Program Doprava 3K Lite je levnější a pro uživatele jednodušší variantou systému Doprava 3K. Programem Doprava 3K Lite nabízíme menším a středně velkým firmám vyspělý software, který má moderní prostředí, vyšší funkcionalitu, stabilitu, ale také perspektivní software, který je nástupcem systému Doprava 2000.

Komu je určen

Informační systém Doprava 3K Lite oslovuje široký okruh zákazníků z oblasti autodopravy, spediční a zasilatelské činnosti, z oblasti logistiky a opravárenství vozidel (autoservisy, pneuservisy). Jeho komplexnost a přizpůsobivost umožňuje splnit nároky velkého okruhu firem.

Jaké jsou výhody

Program využívá všech výhod platformy programu Doprava 3K tj. aplikace s architekturou typu Client/Server, moderní prostředí, moderní design, intuitivní ovládání, uživatelský komfort, transakční zpracování, souběžná práce ve více oknech najednou, stabilita a bezpečnost při práci a další. Jeho velkou výhodou je, že uživatel verze Lite může kdykoliv přejít na plnou verzi Doprava 3K, aniž by musel jakkoli převádět data, měnit prostředí apod. Pouhou aktivací získává plnou verzi programu Doprava 3K.

Vyspělá technologie

Program je vytvořen ve vývojovém prostředí DELPHI na straně client, server je postaven na relační databázi FireBird  (vychází z Open Source InterBase). Systém pracuje pod operačními systémy Windows jak na straně server, tak na straně client. Databázový server může také pracovat pod operačním systémem Linux.

Komunikace s okolím, otevřenost, kompatibilita

Další předností je schopnost komunikace s jinými systémy. Prakticky libovolné informace lze exportovat v požadovaném formátu a dále zpracovat v jiném programu . Systém je dále otevřen pro import dat zvenčí (import zakázek ze systémů nabídek přeprav, podkladů pro záznamy o provozu vozidel z GPS systémů a z palubních počítačů, import dat z Internetu), umožňuje komunikaci pracovních stanic prostřednictvím internetu apod. Základní komunikace probíhá v těchto oblastech:
- systémy sledování vozidel
- účetní programy
- banka
- platební karty
- čerpací stanice
- databanka přeprav
- internet
- objednávkový systém on-line

Modulární architektura

Program má modulární architekturu. Uživatel může zvolit pouze ty moduly, které řeší jeho problematiku. Moduly lze mezi s sebou libovolně kombinovat. Moduly systému:
Doprava
Spedice
Fakturace
Adresář
Valutové pokladny
Pokladní prodej (pouze v plné verzi)
Sklad
Logistický sklad (pouze v plné verzi)
Autoservis
Komunikace s okolím

Budoucnost

Informační systém Doprava 3K Lite je připraven rozvíjet se, růst spolu s firmou a integrovat do sebe nové požadavky. Neustálý vývoj systému probíhá společně s vývojem systému Doprava 3K. Naše firma je připravena operativně reagovat na měnící se požadavky v legislativě a na rostoucí požadavky zákazníků.