Home » Produkty » Doprava 3K Lite » Odlišnosti

Odlišnosti

Uvedené rozdíly jsou obsaženy v plné verzi Doprava 3K Standard a nejsou obsaženy v Doprava 3K Lite.

Obecné rozdíly

 • strom vazeb dokladů v komponentě gridu
 • obecný XLS export dat v kompenentě gridu (přístupové právo)
 • plánovač úloh – automatické úlohy (naplánování vybraných akcí)
 • analytické členění nákladů a výnosů
 • sledování tisků (kolikrát byl doklad vytištěn , kdo, kdy)
 • součtový řádek v komponentě gridu (součet, nejmenší, největší, průměr, počet)
 • libovolný počet definic zobrazení gridu
 • podpora komunikace D3K-online

Modul Doprava

 • uživatelské definice skupiny nákladů a výnosů
 • uživateské definice hospodářských listů
 • historie akcí s pneumatikami (obutí, zutí, oprava, prořezání, protektorování, prodej, přesun na vozidle, měření)
 • libovolný počet nádrží i agregátů u vozidel
 • kontakty u vozidel
 • přehledy dovolených, pracovní doby
 • prémiové listy (obecné definice odměňování řidičů)
 • kopírování jízdních příkazů
 • změnové řízení ostatních dokladů
 • změnové řízení interních dokladů
 • vyhodnocení rentability zakázek na přepravu vlastních vozidel

Modul Spedice

 • různé typy zakázek na přepravu (rozpisové, opakované, se zásilkami)
 • sledování stavů zásilek
 • opakované objednávky
 • slevy za expresní platbu na objednávkách přeprav
 • nabídky přeprav
 • historiie změn dokladů
 • evidenci trajektů, náklady na trajekty
 • dispečerská plachta (grafické zobrazení vytížení vozidel, interaktivní změny)
 • mapové podklady
 • režijní náklady spedice
 • sledování naložení/vyložení zakázek
 • hodnocení zakázek a objednávek
 • sledování plánovaných nákladů na zakázkách, sledování mýtných poplatků

Modul Adresář

 • vystavené doklady a neshody aktuální firmy
 • sledování kontrol vozidel firmy, související doklady
 • vazba na Obchodní rejstřík firem (přidáni z OR, kontrola)
 • aktivity  firmy (např. plánované a skutečné akce s danou firmou)

Modul Sklad

 • objednávky na dodavatele
 • příjemky na sklad z objednávek
 • rezervace materiálu nebo náhradních dílů na zakázku v autoservisu
 • blokace rezervovaného množství na zakázku
 • uživatelské definice pro výpočet prodejní ceny
 • aktualizace prodejních cen na skladové příjemce
 • přesuny mezi sklady

Modul Faktury

 • společná fakturace z více modulů
 • automatická fakturace
 • agenda upomínek neuhrazených faktur
 • agenda zálohových listů
 • připomínkové řízení faktur přijatých, vyjádření
 • související dokumenty k fakturám přijatým

Modul Valutové pokladny

 • platby bankovní kartou
 • výběr hotovosti z bankomatu

Modul Autoservis

 • subdodávky
 • požadavky na rezervaci,  požadavky na objednání, dostupné množství, objednáno
 • evidence výdejek na zakázce
 • podklady pro mzdy automechaniků
 • popis závad na zakázce, obchodní podmínky
 • generování hodnoty spotřebního materiálu do zakázky
 • požadavky na objednání materiálu ze skladu, materiálu mimo sklad a na subdodávky
 • objednávky na materiál ze skladu, materiál mimo sklad a na subdodávky
 • agenda objednávek
 • u automechaniků sledování vazeb na vystavené doklady, zápis různých kontrol
 • rentabilita autoservisu