Home » Produkty » Doprava 3K » Moduly

Moduly

Program Doprava 3K je komplexní modulární systém. Obsahuje subsystémy tzv. moduly. Vlastník licence může provozovat pouze ty moduly, které požaduje ke své práci. Pokud v budoucnu bude své aktivity rozšiřovat, může systém jednoduše rozšířit o další modul (y).

Doprava
Kniha jízd
Spedice
Fakturace
Adresář
Valutové pokladny
Sklad
Logistický sklad
Autoservis
Pokladní prodej
Pojistné události
Servis
Nastavení systému