Home » Produkty » Doprava 3K » Moduly » Fakturace

Fakturace

Modul Fakturace umožňuje vystavovat vydané faktury na základě přijatých objednávek v modulu Spedice, modulu Doprava, výdejek z modulu Sklad (prodej ze skladu s fakturou), fakturovat cizí zakázky v modulu Autoservis, ale také fakturovat služby Logistického skladu. Faktury lze vystavovat i bez vazby na prvotní doklady.
Přijaté faktury se evidují s vazbou na objednávky přepravy, trajekty a širokou škálu nákladů související s autodopravou.
Kniha odeslaných faktur, kniha došlých faktur obsahuje přehledy faktur s funkcemi změnového řízení.

Faktury vydané

 • fakturace zakázek na přepravu z modulu Spedice, fakturace zakázek z modulu Doprava, fakturace výdejek ze skladu, fakturace zakázek z Autoservisu, fakturace služeb Logistického skladu, ostatní fakturace
 • vystavování faktur bez vazby na prvotní doklady
 • společná fakturace z více modulů
 • k formátování obsahu faktury (položek) se využívají definovatelné šablony, při vystavování faktury jsou zohledňovány zaplacené zálohy
 • kniha faktur (různé výběry: zaplacené, nezaplacené, nezaplacené po splatnosti, nezaplacené a splatné do,…), kniha dodacích listů, změnové řízení faktur, úhrady faktur, přehledy a tisky faktur, možnost kontace faktur

Zálohové listy

 • zálohové listy k vydaným i přijatým fakturám
 • tisk zálohových listů, změnové řízení
 • kniha zálohových listů

Opravné daňové doklady k fakturám odeslaným

 • vystavování a tisk opravných daňových dokladů,kniha opravných daňových dokladů, změnové řízení, přehledy

Upomínky faktur

 • vystavování upomínek na jednu a nebo více nezaplacených faktur
 • kniha upomínek, přehledy, tisky

Automatická fakturace

 • nastavení parametrů automatické fakturace globálně pro všechny firmy nebo jednotlivě pro každou firmu
 • nastavení parametrů automatické fakturace např. časový interval spouštění (minuty, hodiny, denně, týdně, měsíčně, jednorázově), způsob vytváření sběrných faktur dle volitelných kritérií a pod.
 • generování faktur bez zásahu uživatele
 • protokol o vygenerovaných fakturách

Faktury přijaté

 • vystavování faktur přijatých, párování s doklady (objednávky přepravy, trajekty, náklady na vozidla ,…), kniha odeslaných faktur (různé výběry: zaplacené, nezaplacené, nezaplacené po splatnosti, nezaplacené a splatné do,…)
 • změnové řízení faktur, úhrady faktur, přehledy, tisky faktur, možnost kontace

Vzájemné zápočty pohledávek

 • přehled pohledávek a závazků , saldo zvoleného zákazníka, vystavení vzájemného zápočtu
 • kniha vzájemných zápočtů, přehledy , tisky

Platební příkazy, bankovní výpisy

 • vystavení platebního příkazu, jednoduchý / hromadný platební příkaz, seznam vystavených platebních příkazů, provedení platby, exporty do banky
 • evidence bankovních výpisů, zápis pohybů na bankovním výpisu, automatické párování s doklady, přehled bankovních výpisů, import bankovních výpisů z banky
 • nespolehliví plátci, kontrola zveřejnění bankovních účtů
 • online kontrola spolehlivosti plátce DPH
 • online kontrola zveřejnění bankovního účtu

Šablony faktur

 • uživatelská definice obsahu a vzhledu faktury (hlavička, tělo, patička)
 • export, import definic

Výstupy

 • definovatelné formuláře faktur
 • přehledy faktur
 • příjmy podle zákazníků

 

Ukázky obrazovek: