Home » Produkty » Doprava 3K » Moduly » Kniha jízd

Kniha jízd

Modul Kniha jízd je určen pro evidenci knihy jízd služebních i soukromých cest uskutečněných řidiči resp. referenty.

Základní parametry:

  • jednoduchý a rychlý zápis jízd
  • rozlišení služebních i soukromých jízd
  • evidence ujetých kilometrů, stavy tachografu
  • evidence tankování v litrech a korunách
  • mapové podklady pro určení trasy a celkových kilometrů
  • funkce domovské místo
  • definovatelný číselník účelů jízdy
  • grafické zobrazení s možností editace a zápisu nových jízd
  • definovatelná přístupová práva řidičů (uživatel může zapisovat pouze jízdy řidiče/řidičů ke kterým má přístup povolen, jízdy řidičů, ke kterým práva přidělena nemá, uživatel nevidí)
  • tiskové výstupy

Ukázky obrazovek:

kjizd01 KJIZD02