Home » Produkty » Doprava 3K » Moduly » Logistický sklad

Logistický sklad

Modul Logistický sklad řeší základní procesy z oblasti logistiky a skladování zboží. Používá se v případech, kdy za finančních podmínek poskytujete skladové plochy svým zákazníkům. Sleduje velikost zaskladněné plochy, dobu trvání skladování, expirační dobu zboží atd. Eviduje veškerou manipulaci se zbožím a další služby. Podle předem nastavených pravidel provede automatické generování faktur.
Modul Logistický sklad je propojen s moduly Sklad, Faktury, Pokladny, Adresář.

Evidence naskladňovacích a vyskladňovacích míst pro příjem a expedici zboží

Vyhrazení pozic ve skladu

např.: zákazníkovi, skupině zboží nebo konkrétnímu zboží

Evidence zboží a stavy na jednotlivých pozicích daného skladu

Příjem zboží do pozic

 • příjem zboží na pozici
 • příjem zboží s možností rozlišení šarže
 • fyzické naskladnění na pozici

Výdej zboží z pozic

 • z konkrétní pozice
 • výdej s ohledem na měrnou jednotku nebo bez ohledu na měrnou jednotku
 • výdej s ohledem na šarži, příjemku, dodací list
 • pomocí metod (FIFO, LIFO)
 • dle expirační doby (FEFO, LEFO)
 • fyzické vyskladnění z pozice

Přesuny zboží mezi pozicemi

 • přesun do vyskladňovacích pozic
 • přesun do reklamačních pozic

Automatické generování podkladů pro fakturaci podle zadaných kritérií

 • fakturace za manipulaci se zbožím (příjem do pozic, výdej z pozic, přesuny mezi pozicemi)
 • fakturace za skladování zboží
 • k výpočtu se použije např. obsazená plocha (m2) nebo počet palet a doba skladování
 • fakturace ostatních služeb (např. etiketování, balení, atd……)

Výstupy

 • přehledy skladových položek na pozicích s celou řadou různých členění (pozice, zákazník, odběratel, dodavatel, šarže/výrobní číslo atd.)
 • příjmy podle zákazníků

 

Ukázky obrazovek:

logskl03