Home » Produkty » Doprava 3K » Moduly » Nastavení systému

Nastavení systému

Nastavení systému je nástrojem pro správce systému a také nástrojem pro běžné uživatele. Celá řada parametrů umožňuje nastavit program tak, aby ovlivnily chování celého systému a usnadnily práci klientům systému. Parametry systému, které může nastavit pouze správce, ovlivňují chování celého systému. Parametry, které může nastavit klient, ovlivňují chování přihlášeného klienta (uživatele).
Základní parametry:

Nastavení systému

Obsahuje nastavení parametrů systému. Ve stromové struktuře lze nastavit parametry přihlášeného uživatele tj. tzv. parametry na uživatele (U) nebo systémové parametry (S) tj. parametry pro celý systém.

Uživatelské účty, přístupová práva

Funkce umožňuje definovat uživatelské účty a přidělovat uživatelům uživatelská práva. Přístupová práva lze nastavit až na nejnižší úroveň.

Sledování historie dokladů

Funkce umožňuje definovat na jakých dokladech se bude sledovat historie změn dokladů.

Aktivace systému

Funkce umožňuje aktivaci systému event. deaktivaci.

Účetní období

Definice účetního období v systému, uzavření účetního období.

 

Ukázky obrazovek: