Home » Produkty » Doprava 3K » Moduly » Pojistné události

Pojistné události

Modul Pojistné události řeší problematiku evidence pojistných událostí, sledování stavů rozpracovanosti, sledování historie provedených změn a také zohlednění nákladů na vyřízení pojistné události a následného plnění od pojišťoven.
Základní parametry:

 • evidence dokladů Pojistných událostí
 • číselník uzavřených pojistných smluv
 • číselník druhů odpovědnosti
 • číselník předávaných dokumentů
 • číselník pojišťoven
 • sledování rozpracovanosti pojistných událostí (stavy: zatím nehlášené na pojišťovnu, hlášeno na pojišťovnu, rozpracováno pojišťovnou, dokumenty připraveny, dokumenty předány, ukončená pojistná událost)
 • evidence předávaných dokumentů k pojistné události
 • evidence účastníků pojistné události včetně označení viníků
 • sledování historie pojistné události
 • přehledy pojistných událostí (pojistné smlouvy, vlastní vozidla, vlastní řidiči, ostatní)
 • zápis nákladů na pojistnou událost (vazba na SPZ modulu Doprava, zakázka Autoservisu)
 • zápis plnění pojišťoven
 • sledování celkových nákladů a plnění pojišťoven (výsledná bilance)

Ukázky obrazovek: