Home » Produkty » Doprava 3K » Moduly » Servis

Servis

Modul Servis obsahuje řadu potřebných servisních funkcí pro celý systém. Je především nástrojem pro usnadnění práce se systémem a nástrojem pro správu a administraci systému. Obsahuje tyto funkce:

GDPR

Systém podporuje zpracování dat v souladu s metodikou ochrany osobních údajů tzv. GDPR.

Informace o databázi, monitor databáze

Obsahuje informace o aktuální databázi, umožňuje zobrazit seznam aktivních uživatelů, umožňuje odpojit uživatele, umožňuje zaslat zprávu uživateli, umožňuje spouštět tzv. scripty,  a podobně.

Zálohování dat

Umožňuje zálohovat databázi podle nastavených parametrů. Zálohování dat lze naplánovat jako automatickou úlohu tak, aby se provedla v naplánovaném čase tj. bez asistence uživatele.

Mazání dat

Funkce mazání dat umožňuje smazat nepotřebná data, nejčastěji se využívá při náběhu systému do rutinního provozu.

Archivace dat

Archivace dat zajišťuje přesun dat do archivu. Tato funkce se obvykle spouští po ukončení účetního období. V případě potřeby se může uživatel operativně „přepnout“ z aktuálních dat do archivních dat.

Úlohy po spuštění

Individuální nastavení funkcí přihlášeného uživatele, které se mají spoutět při startu programu (např. test na propadlé kontroly vozidel, řidičů, kontroly v Adresáři firem a další).

Automatické úlohy

Naplánování či nastavení úloh, které se mají  automaticky spouštět podle předem připraveného scénáře. Např. stahování kurzovního lístku, zálohování dat, export dat a pod.

D3K online

Protokol výměny dat služby D3K online, více zde.

Automatické aktualizace programu

Protokol o realizovaných aktualizacích systému.

Fronty zpráv

Kompletní administrace přijatých a odeslaných zpráv.

Šablony zpráv

Formát odesílaných zpráv lze uživatelsky definovat. Tato funkce obsahuje nástroje pro obecnou definici obsahu odesílání zpráv.

Ovladače pro zasílání zpráv

Obsahuje seznam aktivních ovladačů pro zasílání zpráv vč. nastavení parametrů ovladače.
Schema komunikace zde.

Online export dat

Umožňuje aktivovat / deaktivovat online propojení na účetní program a nastavit různé možnosti driveru.

Převod dat z Doprava 2000

Funkce zajišťuje převod číselníků z programu Doprava 2000 do programu Doprava 3K.

Exporty dat

Umožňuje nastavit různé parametry exportu dat a realizovat vlastní export dat.

Importy dat

Umožňuje nastavit různé parametry importu a realizovat vlastní import dat.

Historie dokladů

Historie smazaných dokladů včetně identifikace.

Ukázky obrazovek: