Home » Produkty » Doprava 3K » Moduly » Sklad

Sklad

Modul Sklad slouží k vedení skladové evidence náhradních dílů, materiálu, zboží, k sledování pohybů na skladech (příjemky, výdejky, vratky, inventární přebytky, inventární manka), k sledování stavu skladů ale i k prodeji ze skladu. Modul Sklad je propojen s modulem Doprava , s modulem Autoservis, s modulem Fakturace a s modulem Pokladní prodej.

Číselník skladů, hlavní karty, skladové karty

 • libovolný počet skladů
 • hlavní karty (název, měrná jednotka, sazba DPH, druh, EAN, objednací číslo, …)
 • skladové karty
 • strom skladového menu
 • stav skladu
 • přehledy obratů skladu

Prodejní ceny

 • uživatelská definice výpočtu až pěti prodejních cen (koeficient, marže, rabat)
 • možnost stanovení individuálních cen pro jednotlivé zákazníky
 • hromadný výpočet a změny prodejních cen
 • přiřazení kategorie prodejní ceny zákazníkovi
 • individuální ceny

Obraty skladu

 • příjemky na sklad (vystavení příjemky, párování došlých faktur), změna prodejní ceny na příjemce
 • automatický přepočet prodejních cen u vybraných řádků na příjemce
 • výdejky ze skladu (výdej na zakázku z Autoservisu, výdej na vlastní firmu, osobu, středisko nebo vozidlo)
 • volitelný způsob účtování výdeje ze skladu (metodou FIFO, průměrné ceny)
 • výdej PHM z vlastní cisterny přímo na jízdní příkaz nebo s možností pozdějšího párování
 • vratky na sklad s vazbou na výdejky
 • přesuny mezi sklady
 • inventury skladů, historie, inventární přebytky či manka
 • knihy jednotlivých pohybových dokladů (tisk různých přehledů, tisk dokladu, oprava, zrušení dokladu)

Prodej ze skladu

prodej ze skladu s fakturou nebo s účtenkou

 • hromadná fakturace výdejek
 • vazby na modul Fakturace, Valutové pokladny a Pokladní prodej

Objednávky materiálu, rezervace

 • požadavky na objednání se zapisují ručně, nebo vnikají při příjmu zakázky v modulu Autoservis
 • vystavování objednávek na jednotlivé dodavatele (objednávky se generují z požadavků na objednání, automaticky se doplňuje „hlavní“ dodavatel s možností ruční korekce)
 • rezervace materiálu nebo náhradních dílů na konkrétní zakázku v modulu Autoservis
 • blokace rezervovaného množství na zakázku (rezervované náhradní díly nebo materiál nelze vydat na jinou zakázku či výdejku)
 • při dodání objednaných náhradních dílů lze z objednávky automaticky vytvořit příjemku na sklad (při uložení příjemky se dle nastaveného algoritmu zarezervuje přijatý materiál dle požadavků na rezervaci jednotlivých zakázek)
 • výdejem rezervovaného materiálu na zakázku se rezervace zruší

Inventury skladu

 • zahájení inventury skladu
 • zápis evidenčních stavů skladu
 • ukončení inventury
 • generování dokladů inventárních přebytků resp. inventárního manka
 • přehled nákupu materiálu a další

Výstupy

 • obratovka skladu za zvolené období
 • aktuální stav skladu
 • rentabilita prodeje ze skladu
 • obrat z prodeje dle zákazníků
 • přehled nákupu materiálu
 • přehled karet s podlimitním stavem, automatické upozorňování

 

Ukázky obrazovek: