Home » Produkty » Objednávkový systém

Objednávkový systém

Objednávkový systém je webová aplikace sloužící jako doplněk k programu Doprava 3K. Používá se v případech, kdy váš zákazník nebo zákazníci, pro které realizujete přepravy, vyžadují sledovat přepravy online. Požadavky na přepravy zadává zákazník do Objednávkového systému, program Doprava 3K v nastaveném časovém intervalu automaticky generuje zakázky na přepravu. Realizace zakázky v Doprava 3K se automaticky zohledňuje online v Objednávkovém systému (přidělení SPZ, naložení, vyložení, ukončení, fakturace event. storno přepravy). Váš zákazník tak může sledovat průběh své přepravy.

Základní charakteristika

 • správa účtů zákazníků
 • správa uživatelských účtů uživatelů zákazníka
 • správa uživatelských účtů uživatelů dopravce
 • webové rozhraní pro zadávání požadavků na přepravy zákazníkem
 • automatické generování zakázek na přepravy v D3K
 • automatické zohlednění stavů přeprav D3K → Objednávkový systém
 • emailová notifikace
 • automatické zohlednění dodatečných korekcí parametrů přeprav zákazníkem
 • sledování historie změn
 • online sledování přeprav zákazníkem, dopravcem, přednastavené výběry
 • maximální dostupnost informací
 • česká a anglická verze

Demoverze objednávkového systému je zde. Přístupové údaje si vyžádejte.