Home » Služby » Programování na zakázku

Programování na zakázku

Kromě dalšího vývoje a údržby našich informačních systémů se také zabýváme tvorbou aplikací na zakázku.  Obvykle se jedná o úpravy „namíru“ do již stávajícího systému, naprogramování nového modulu nebo vytvoření nové aplikace z jiné oblasti (realizovali jsme např. systém pro plánování a řízení výroby, systém pro řízení velkoobchodu potravin).
Nezbytnou součástí je podrobná analýza, návrh datového modelu a popis funkcí.