Home » » Rozhraní Doprava 3K - WebDispečink

Rozhraní Doprava 3K – WebDispečink

Rozhraní pro komunikaci se systémem WebDispečink je nejčastěji využívanou vazbou se systémy sledování vozidel.

V současnosti máme k dispozici ovladače:

  1. Generování jízdních příkazů (elektronická „stazka“)
  2. Odesílání objednávek na tablet WD fleet (odesílání dispozic řidičům: adresa nakládky, adresa vykládky, souřadnice a další)
  3. Automatická změna stavu přeprav na Dispečerské plachtě na naloženo resp. vyloženo
  • Oboustranná výměna dat
  • Komunikace probíhá přes webovou službu