Home » » Moderní design

Moderní design

Design a uspořádání formulářů (oken) systému je řešeno tak, aby se co nejvíce blížilo standardům (např. Microsoft Office). Uživatel se tak snadno v programu orientuje a ovládá ho intuitivně bez podrobného studia příručky.
Základní formulář aplikace je tvořen přehledně členěnými záložkami jednotlivých modulů či agend. Jednotlivé záložky obsahují ikony úloh dané agendy. Ikony aktivních úloh se zobrazují v pásu na levém okraji okna a slouží ke snadnému přepínání mezi okny aktivních úloh.
Formulář úlohy je zpravidla tvořen opět několika záložkami se seznamy dokladů. Záložka může být dále vertikálně členěna; např. v horní části je zobrazen detail záznamu a ve spodní části seznam anebo v horní části seznam hlaviček dokladů a ve spodní části seznam řádků dokladů. Toto uspořádání umožňuje koncentrovat co největší objem informací do jednoho okna, kde je tak přehledně zobrazen např. celý doklad. Pohyb po záznamech v seznamu se provádí pomocí ovládacích prvků umístěných ve spodní části seznamu. V horní části formuláře je vyhrazen prostor pro výklopné seznamy standardních a uživatelsky definovaných výběrů. V pravé části formuláře úlohy jsou umístěna ovládací tlačítka jednotlivých funkcí. Spodní okraj formuláře tvoří stavový řádek s informacemi o stavu systému.  Snadné přepnutí na základní formulář aplikace umožňuje tlačítko v pravém horním rohu formuláře (vedle standardních tlačítek pro minimalizaci, maximalizaci a uzavření formuláře).

Vyšší uživatelský komfort

Uživatelský komfort výrazně zvyšuje možnost volby zobrazovaných sloupců v jednotlivých seznamech. Uživatel sám tak může určit, které informace jsou pro něj významné a v jakém pořadí je chce mít zobrazeny. Stejně tak může měnit velikost jednotlivých formulářů a na nich umístěných seznamů. Tato nastavení si systém zapamatuje a při příštím otevření formuláře toto nastavení zachová.
Pro každý seznam v systému lze uživatelsky nastavit zcela obecné výběry a tak zobrazit pouze potřebné záznamy. Definici výběru lze přiřadit název a uložit ji pro další použití. Kromě toho lze v každém seznamu velmi efektivně vyhledávat podle libovolného sloupce s okamžitou odezvou. Seznamy lze též seřadit dle libovolného sloupce pouhým kliknutím na záhlaví sloupce. Ukázkou uživatelského komfortu je například možnost přiřadit k firmě v adresáři všechny související dokumenty jako např. dopisy, tabulky v Excelu, obrazové dokumenty, zvukové a jiné záznamy. Stačí přetáhnout ikonu dokumentu do příslušné záložky v adresáři firem a dokument je tak „přisvorkován“ ke zvolené firmě. Poklikáním na ikonu lze dokument otevřít. Obdobně poklikáním na e-mailovou adresu lze okamžitě napsat a odeslat e-mail.
Samozřejmostí jsou uživatelsky definovatelné sestavy a formuláře. Libovolnou vytvořenou sestavu lze exportovat v různých formátech (PDF, HTML, RTF, CSV, FRP, TXT) nebo ihned odeslat e-mailem jako přílohu.
Velmi zajímavými prvkem systému je zobrazení stromu vazeb dokladů a operativní export zobrazených dat ve formátu pro Excel.

Možnost souběžné práce ve více oknech

Předchůdce programu DOPRAVA 3K, program Doprava 2000, neumožňoval práci ve více oknech současně. Uživatel musel vždy nejprve ukončit započatou činnost a teprve potom začít novou. Reálný život však vyvolává potřebu mít otevřeno několik úloh v programu současně. Snadno si lze představit situaci, kdy speditér např. vystavuje fakturu a vtom volá zákazník kvůli přepravě zboží. Fakturu je nutno odložit a zapsat zakázku na přepravu. Program DOPRAVA 3K tento způsob práce podporuje a navíc umožňuje např. otevřít současně několik zakázek a objednávek na přepravu, přesouvat zakázky z jedné objednávky do druhé apod.