Home » » Odkazy nápověd » Automatické generování a odesílání upomínek faktur

Automatické generování a odesílání upomínek faktur

Automatické generování upomínek faktur usnadňuje práci s upomínkami. Umožňuje automaticky generovat upomínky a automaticky odesílat emailová upozornění.
Základní charakteristika:

 • automatické odesílání upomínek emailem
 • automatické generování první, druhé a další upomínky
 • automatické zohlednění úhrady v upomínce
 • upozorňování na více nezaplacených faktur v jedné upomínce i v různých měnách
 • obecné definice pro odesílání upomínek např.
  – na zákazníka
  – na skupinu zákazníků
  – volitelný počet opakování upomínky (např. první, druhá, třetí, čtvrtá=pokus o smír)
  – volitelný interval upomínání a další
 • uživatelské šablony zpráv umožňující vlastní definice obsahu emailu ke konkrétnímu pořadí upomínky

Nastavení automatického generování a odesílání upomínek

Pro korektní fungování automatických upomínek je nutné definovat resp. nastavit následující tři podmínky:

1. Nastavení emailového účtu ze kterého budou upomínky odesílány

Upomínky jsou odesílány přes SMTP účet. SMTP účet nadefinujete jako uživatel KSHADMIN v úloze Správa-Servis-Ovladače pro posílání zpráv, zde se nastavte na řádek „Email“ a klikněte na funkci „Možnosti driveru“:

SMTP server název vašeho SMTP serveru, pokud jej neznáte, získáte jej od vašeho  poskytovatele internetu
SMTP port hodnota smtp portu, standardně 25
Uživatelské jméno uživatelské jméno vašeho e-mailového účtu, obvykle to bývá název vaší e-mailové adresy
Heslo přístupové heslo k vašemu e-mailovému účtu
Zabezpečení zabezpečení účtu, pokud používáte účet na Google, použijte hodnotu SSL/TLS
Potvrzení o doručení zpětná informace o doručení emailu
Potvrzení o přečtení zpětná informace o přečtení emailu
Ladící režim pouze pro servisní úkony
2.Nastavení automatických úloh

Automatické úlohy slouží k naplánování rutinních, opakujících se činností tak, aby byly provedeny automaticky v naplánovaném čase.
Klikněte pro podrobnější nastavení Automatických úloh.
V případě automatických upomínek je nutné nastavit spouštění dvou úloh:

 • Automatické generování zpráv
 • Automatické posílání zpráv

 

3. Nastavení parametrů pro odesílání upomínek

Pro odesílání upomínek se využívá úloha Oznamování událostí, více o této agendě je zde.
V případě upomínek se jedná o dvě události:

 VYSTAVENI  vystavení upomínky faktury
 RESEND  opakované odeslání seznamu neuhrazených upomínaných faktur

Spusťte agendu Faktury-Upomínky faktur-záložka Kniha upomínek, klikněte na funkci „Autom. odeslání“. Nastavte se na řádek události VYSTAVENI. Funkce Přidat umožňuje  přidat a zadat parametry události pro vystavení a odeslání upomínky. Pokud požadujete vícenásobné vystavení a odeslání upomínky, přidejte více řádků (1 řádek=1 upomínka).

 

Kontakt Emailový kontakt na který bude upomínka odesílána:
<EMAIL_ODB> emailová adresa z Adresáře firem, údaj email fakturační adresy
<EMAIL_KONT_OSOBA_ZAK> emailová adresa ze záložky Kontaktní osoba z fakturované zakázky na přepravu
Šablona název šablony obsahující definici emailové zprávy,
pokud požadujete vlastní definici, můžete vytvořit uživatelskou viz Šablony zpráv
Odesílat parametr určující, zda upomínky odesílat (zaškrtnuto)/ neodesílat (nezaškrtnuto)
Pořadí číselné pořadí automaticky generované upomínky
Generovat po splatnosti za platí pokud je zaškrtnuto:
interval za jaký počet dní po splatnosti má být upomínka generována a odeslána
Zákazník pokud není vyplněn, upomínky se odesílají všem zákazníkům, pokud je vyplněn, upomínky se odesílají vybraným zákazníkům
Odesílatel jméno odesílatele upomínek, vyberte ze seznamu

Událost RESEND
Slouží  jako rezerva pro případné odeslání souhrnu nezaplacených upomínaných faktur.

Tip:
V agendě Upomínky faktur, záložka „Vytavení upomínky“ můžete sledovat průběh upomínek např. historii upomínek (pořadí, datum vystavení, stav ev. chybové hlášení, datum generování příští upomínky), počet vystavených upomínek a další.

Doporučení:
Dříve než začnete automatické emailové upozorňování upomínek používat v rutinním provozu, doporučujeme nastavit upozorňování upomínek pouze na jednoho zákazníka. Ověřte funkčnost a pokud vše vyhovuje, nastavte pro ostatní/všechny zákazníky.