Home » » Odkazy nápověd » Archivace dat

Archivace dat

Archivace dat slouží k přesunutí dat do archivu. Archivovaná data se nemažou, jsou pouze přesunuta do archivu. V případě potřeby jsou kdykoliv k dispozici kliknutím na modré „A“ v levém dolním rohu formuláře úlohy.
archivd

Výběr archivu dat

Popis funkcí:

Nový archiv vytvoří nový archiv k zadanému datu, všechna data k zadanému datu budou archivována
Smazat smaže aktuální archiv, archivovaná data budou vrácena do aktuálních dat
Opravit umožní opravit název archivu

Vytvoření nového archivu

Tip1 Archivaci dat doporučujeme provádět po uplynutí účetního období (typicky kalendářní rok), jakmile již do uplynulého období nezadáváte žádná data
Tip2 Archivací se aktuální data zeštíhlí, veškeré prohlížení a výběry budou prováděny z menšího objemu dat
Tip3 Výstupní sestavy také pracují s daty z archivu