Home » » Odkazy nápověd » Zálohování dat

Zálohování dat

Zálohování dat je důležitou funkcí systému. Zálohováním vytváříte bezpečnostní kopii vašich dat.  V případě ztráty vašeho serveru nebo poškozením dat např. v důsledku havárie hardware systému, výpadku napájení, apod. program umožňuje návrat k předchozímu stavu načtením dat ze záložního média. Bezpečnostní kopii dat ukládejte na jiné médium, např. jiný harddisk, výměnný disk apod.

Zálohujte pravidelně a dostatečně často! Např. každý den a současně k tomu vytvořte týdenní zálohu a měsíční zálohu.
V případě přenosných médií používejte několik sad, které v cyklu střídejte a po určité době vyměňte za nové.
Pamatujte, že záloha měsíc stará nebo záloha na nečitelném médiu je bezcenná.
Zálohu provádějte také vždy před jakýmkoliv větším zásahem do systému – update na vyšší verzi. Mít po ruce zálohu s čerstvými daty se vždy vyplatí. V případě problémů vám může ušetřit mnoho hodin času.

Zálohování nastavte před používáním systému. Pravidelné zálohování je preventivní opatření před ztrátou či poškozením dat!
Pokud nemáte vlastní způsob zálohování dat (např. v rámci vašeho serveru), použijte zálohování v programu D3K:

  1. Automatické zálohování
  2. Ruční zálohování

ad1: Automatické zálohování je řešeno v rámci agendy Automatické úlohy.

ad2: Ruční zálohování
Ruční zálohování provádějte vždy na vašem serveru resp. tam, kde je umístěna databáze Doprava 3K.
Nejdříve nadefinujte složku, kam budou umísťovány výsledné zálohy (na vašem serveru), viz parametr „Umístění zálohy dat“ v Správa-Nastavení-Nastavení systému.
zaloh1

Popis funkcí:

Přidat přidá nové zálohovací schema tj. název zálohy a jméno výstupního souboru
Opravit edituje aktuální schema
Smazat smaže aktuální schema
Zálohovat provede zálohu dat podle aktuálního schematu (název a jméno souboru)

Soubor zálohy má koncovku GBK.
Pro obnovu dat se používá soubor této zálohy. Obnova dat se spouští spustitelným souborem (ObnovaDB_F3.exe) ze složky na vašem serveru, standardně /Doprava3K/ObnovaDB.
Formulář obnovy dat za zálohy
Obnovu doporučujeme konzultovat s autory systému!