Home » » Odkazy nápověd » Zálohování dat

Zálohování dat

Zálohování dat je důležitou funkcí systému. Zálohováním vytváříte bezpečnostní kopii vašich dat.  V případě ztráty vašeho serveru nebo při poškození dat např. v důsledku havárie hardware systému nebo výpadku napájení, je aktuální záloha dat jedinou možností, jak získat zpět funkční program i s vašimi daty.  Program D4K umožňuje návrat k předchozímu funkčnímu stavu načtením dat ze záložního média. Bezpečnostní kopii dat ukládejte na jiné médium, např. jiný harddisk, výměnný disk, síťový disk. Ideální je síťové úložiště v jiné lokalitě.

Zálohujte pravidelně každý den a současně k tomu vytvořte týdenní zálohu a měsíční zálohu!

V případě přenosných médií používejte několik sad, které v cyklu střídejte a po určité době vyměňte za nové.
Pamatujte, že záloha měsíc stará nebo záloha na nečitelném médiu je při pádu serveru a potřebě rychlého obnovení provozu, bezcenná.
Zálohu provádějte také vždy před jakýmkoliv větším zásahem do systému – update na vyšší verzi. Mít po ruce zálohu s čerstvými daty se vždy vyplatí. V případě problémů vám může ušetřit vaše náklady a mnoho hodin času.
Zálohování nastavte před používáním systému. Pravidelné zálohování je preventivní opatření před ztrátou či poškozením dat!

Pokud nemáte vlastní způsob zálohování dat (např. v rámci vašeho serveru), použijte zálohování v programu D4K. Na výběr jsou dvě možnosti, každá z nich je s ohledem na bezpečnost a funkčnost, určena pro jiný způsob použití.

 1. Automatické zálohování
  Je určeno pro síťové instalace programu D4K, kde data jsou uložena na serveru a uživatelé pracují ze svých stanic. V takovém případě není žádoucí, aby uživatelé mohli sami vytvářet zálohy a mohli tak zkopírovat celou databázi firmy na lokální disk nebo své USB. Automatická záloha je prováděna nezávisle na uživatelích a spustí se v předem definovaném čase. Umístění výsledných souborů může být v jakékoliv cestě, kterou „vidí“ server.Postup nastavení automatického zálohování je řešen v rámci agendy Automatické úlohy.
 2.  

 3. Ruční zálohování
  Slouží zejména pro lokální instalace D4K, kdy na počítači, který je serverem, zároveň pracuje uživatel D4K. Takový uživatel má přístup jak k databázi D4K, tak k cílové složce pro zálohování a může tedy spustit ruční zálohování.Ruční zálohování je vhodné také pro správce serveru, když potřebuje vytvořit zálohu aktuálních dat mimo naplánované automatické zálohy. Typicky před aktualizací D4K nebo při změnách HW serveru, které mohou nést riziko ztráty dat.Ruční zálohování provádějte vždy na vašem serveru resp. tam, kde je umístěna databáze Doprava 4K.Ruční záloha vytváří soubor se jménem obsahují název dne (viz obrázek) s koncovkou GBK. Výsledná záloha se ukládá do předefinované složky, kterou určuje parametr „Umístění zálohy dat“ v Nastavení systému (Správa – Nastavení – Nastavení systému).
  Pro umístění výsledné zálohy můžete použít i síťovou složku, např. \\SERVER\ZALOHA
  Pokud v ručním zálohování nastavíte jako cíl zálohy složku, na kterou server nevidí a nemůže ji otevřít, nebude záloha provedena.

  zaloh1
  Popis funkcí:Přidat – přidá nové zálohovací schema tj. název zálohy a jméno výstupního souboru
  Opravit – edituje aktuální schema
  Smazat – smaže aktuální schema
  Zálohovat – provede zálohu dat podle aktuálního schematu (název a jméno souboru)


Podrobný popis případů nasazení zálohování

 1. Databáze je na stejném PC nebo serveru, na kterém je spuštěna D4K (pro ruční zálohu) nebo „Služba D3K“ (pro automatické zálohování)

  – Složka s databází je v těchto případech vždy dostupná, pokud nebude mít účet uživatele výrazně omezená oprávnění.
  – D4K nebo „Služba D3K“ vytvoří pracovní kopii zálohy v místě kde je přítomna databáze. Následně tuto pracovní kopii přesune a přejmenuje do cílové složky dle nastavení.
  – Cílová složka může být jak síťová cesta, tak absolutní cesta z pohledu PC (!) což je rozdíl oproti dřívějšku, kdy mohla být pouze absolutní cesta z pohledu serveru s databází.
  – Omezením je, že uživatel, který je přihlášen z lokálního PC, z kterého nevidí složku s databází, nemůže zálohovat. Má to bezpečnostní důvod – běžný uživatel by neměl mít možnost zkopírovat si data celé firmy například na USB disk.

 2. Databáze je na jiném PC nebo serveru, než z kterého je spuštěna D4K (pro ruční zálohu) nebo „Služba D3K“ (pro automatické zálohování)

  – Složka s databází je v tomto případě z pohledu D4K nebo „Služby D3K“ většinou nedostupná (Dostupnost by musela být cíleně nastavena administrátorem, kvůli bezpečnosti to není obvyklé ani žádoucí).
  – To znamená, že D4K ani „Služba D3K“ nemohou zkopírovat výsledný záložní soubor do požadovaného cílového umístění, protože jej nevidí. V tomto případě tedy považujeme cílovou složku za absolutní cestu z pohledu serveru = zálohujeme přímo do tohoto umístění. Jinými slovy, pokud D4K nebo „Služba D3K“ nevidí cílovou složku, použije se tato cílová složka jako přímý cíl pro vytvoření gbk souboru s názvem dle nastavení a dále nebude gbk soubor kopírován do jiného místa.
  – Cílová složka musí být dostupná v rámci souborového systému databázového serveru.

Obnova dat ze zálohy

Obnovu doporučujeme konzultovat s autory systému!

Soubor zálohy má koncovku GBK. Pro obnovu dat se používá soubor této zálohy. Obnova dat se spouští spustitelným souborem (ObnovaDB_F3.exe) ze složky na vašem serveru, standardně /Doprava3K/ObnovaDB.

Formulář obnovy dat za zálohy

Obnova dat je komplexní proces a může v různých případech vyžadovat více různých kroků pro dosažení správného výsledku. Proto doporučujeme obnovu dat vždy konzultovat s autory systému.