Home » » Odkazy nápověd » Ceník výkonů

Ceník výkonů

Číselník ceník výkonů se používá pro definování různých cen výkonů vozidel.
Používá se v modulu Spedice při zápisu cen v zakázce na přepravu  (ZA), v objednávce přepravy (OO) nebo v modulu Doprava při zápisu zakázek dopravy (ZD), viz funkce „Přidat z ceníku“.
Ceník je možné hierarchicky členit na

 1. ceník
 2. skupinu
 3. položku

 ad1 Ceník
Úroveň „Ceník“ je hierarchicky nejvyšší úroveň ceníku, označuje se tím obvykle název ceníku.
cenv2
Klíče pro výběr  umožňují přiřazovat ceník pro konkrétní SPZ při výběru ceny do objednávky přepravy. V údaji „Vozidla vlastní“ můžete vybrat vlastní spz pro které bude ceník platný, v údaji „Vozidla cizí“ můžete vybrat spz smluvních partnerů.
Pokud klíč není vyplněn, ceník je platný bez ohledu na spz.

 ad2 Skupina
Úroveň „Skupina“ je podřízenou podskupinou Ceníku. V rámci jednoho ceníku může být více skupin. Např. ceník „Poplatky“ může obsahovat:

 • skupinu 1 „časové“
 • skupinu 2 „kilometrovné“
 • skupinu 3 „jednorázové“
 • atd

cenv3
Parametr Výběr určuje způsob výběru skupiny do dokladu.:
- bez omezení tj. libovolný výběr
- povolit pouze výběr celé skupiny tj. do dokladu se převezme celá skupina
- nepovolit výběr celé skupiny tj. výběr pouze označených řádků skupiny
Klíče pro výběr: dtto viz Ceník

 ad3 Položka
Úroveň „Položka“ je podřízenou podskupinou Skupiny. V rámci skupiny může být více položek. Např. skupina „Kilometrovné“ může obsahovat sazby za 1 km:

 • položka 1 „sazba do 100 km“
 • položka 2 „sazba do 200 km“
 • položka 3 „sazba do 300 km“
 • atd

cenv4
V úrovni položka můžete definovat konkrétní sazby v členění text a částka nebo text, množství a částka.

Poznámka:
V Adresáři firem můžete firmě přiřadit konkrétní ceník. Tím zajistíte, že při kliknutí na funkci „Přidat z ceníku“ se číselník nastaví na položku této firmy (firma musí být vybrána v zakázce na přepravu, údaj Zákazník-Firma).
cenv1