Home » » Odkazy nápověd » Druhy kontrol vozidel

Druhy kontrol vozidel

Číselník Druhy kontrol vozidel obsahuje seznam kontrol vozidel. Kontroly se používají v číselníku Vozidla záložka Kontroly. Číselník obsahuje již přednastavené systémové kontroly, umožňuje také vytvářet vlastní uživatelské kontroly.
Číselník doporučujeme aktualizovat před zápisem číselníku Vozidla a to včetně parametru „Převzít při zapsání nového vlastního vozidla“.

Význam údajů:
kontrvoz1

Kód kód kontroly
Aktualizovat u všech navedených kontrol nově zadané hodnoty aktualizuje u této kontroly, která již u vozidel existuje
Název libovolný název kontroly
Jednotka měrná jednotka kontroly den/měsíc/rok/datum/km,mh
Norma norma v měrných jednotkách
Signalizovat s předstihem signalizace propadlé kontroly v zadaném předstihu (podle mj)
Převzít při zapsání nového vlastního vozidla definuje, zda kontrola bude automaticky přidána k novému vozidlu
Převzít při zapsání nového cizího vozidla do adresáře definuje, zda kontrola bude automaticky přidána k cizímu vozidlu viz Adresář-záložka Vozidla firmy
Zobrazovat v autoservisu definuje, zda kontrola bude k dispozici v číselníku Autoservis-Vozidla-Vozidla vlastní, záložka Kontroly