Home » » Odkazy nápověd » Exporty » Export pokladních dokladů - EET

Export pokladních dokladů – EET

Funkce „Spustit export“
Doklady, které podléhají EET se při správném nastavení odesílají finanční správě automaticky na pozadí programu. Pokud se nepodaří doklad odeslat, pak se neodeslané doklady budou nabízet k „ručnímu“ odeslání, funkce „Spustit export“.
Tip: v menu Servis-Úlohy po spuštění lze nastavit kontrolu „EET-neodeslané tržby“, která vás na neodeslané tržby upozorní při spuštění programu a/nebo při ukončení programu!

 

Funkce „Nastavení exportů“
Správné nastavení elektronické evidence tržeb vám zajistí automatické odesílání dokladů finanční správě. Význam parametrů je následující:

eet_pd

 

URL webové služby přednastavená adresa webové služby, doporučujeme neměnit
Soubor s certifikátem poplatníka (P12/PFX) adresa složky s názvem souboru certifikátu poplatníka
Heslo k certifikátu poplatníka heslo k certifikátu
Označení provozovny označení provozovny, generuje se při žádosti o certifikát
Označení pokladny označení pokladny, generuje se při žádosti o certifikát
Maximální doba čekání na odezvu (v sek.) časová hodnota v sekundách
Soubor protokolu zadejte adresu složky a název souboru kam se bude průběh přenosu zapisovat nebo nevyplňujte pokud protokol nepožadujete
Ukládat request/response do souboru (A/N) zadejte A nebo N pokud požadujete vytvářet tyto soubory
Běžný/zjednodušený režim (B/Z) zadejte B nebo Z podle vašeho režimu EET plateb
Běžný/zjednodušený režim (B/Z) zadejte B nebo Z podle vašeho režimu EET plateb
Exportovat od (datum) zadejte datum od kterého požadujete doklady exportovat (tip: EET můžete „vypnout“ zadáním datumu v budoucnosti)
Ověřovací mód (A/N) zadejte A tj. ostrý provoz nebo N tj. ověřovací/testovací provoz
DIČ nevyplňujte, pokud vaše DIČ bude přebíráno z firemních údajů
DIČ pověřujícího vyplňte DIČ pověřující osoby, pouze pokud existuje