Home » » Odkazy nápověd » Exporty » Exporty dokladů do HELIOS Orange

Exporty dokladů do HELIOS Orange

Export faktur vydaných do HELIOS Orange

Nastavení čísla dokladu
Údaj „Číslo dokladu“: <cisloDokladu>  vyplní se prvními 4. – 9. znakem čísla dokladu dle masky v D3K (viz Nastavení systému – Faktury – Maska čísla dokladu FO pro export).

Údaj „Řada dokladů“: <RadaDokladu>  vyplní se prvními 3 znaky čísla dokladu dle masky v D3K (viz Nastavení systému – Faktury – Maska čísla dokladu FO pro export).

Nastavení předkontací
Údaj „Číslo kontace“: <CisloKontace>  vyplní se údajem „Základ – Dal“ z účetní osnovy (kontace hlavičky dokladu – sazba DPH = -1).

Údaj „Skupina zboží“: <SkupZbo>  vyplní se údajem „Základ – Dal“ z účetní osnovy (kontace položek dokladu – sazba DPH = 0, 21, …)

Parametry „Nastavení exportu“

Prefix kódu firmy:  je-li vyplněn, zadaná hodnota se při exportu přidá před kód firmy (zamezení duplicit kód firmy v D3K / Helios)
Kód firmy  (KODD3K/IC):  definuje, zda kód firmy bude použit z D3K nebo IČ firmy

Příklad:
Údaje, které se exportují jako údaje „Skupina zboží“, „Číslo kontace“ apod. je zapotřebí nastavit v D3K v účetní osnově (záložka Číselníky – Účetní osnova-kontace). Zde v rozbalovacím seznamu vyberete „Typ dokladu“ položku „FO-Faktura odeslaná“.
Dále je třeba dohledat příslušný řádek s odpovídající syntetikou a analytikami, kterými je daná faktura kontována (údaj „Kontace“ na hlavičce, resp. údaj „Druh“ na položkách faktury) – najdete např. řádek se syntetikou NP (a prázdnými analytikami). V dolním seznamu potom přidáte nový řádek (novou kontaci) a doplníte potřebné hodnoty.