Home » » Odkazy nápověd » Exporty » Exporty dokladů do SW Helios Red

Exporty dokladů do SW Helios Red

Ze systému Doprava 3K lze převádět do SW Helios Red:
–  faktury vydané
–  faktury přijaté
________________________________________________________________________________________________

Nastavení ovladače pro   EXPORT  FAKTUR ODESLANÝCH

Číslo dokladu se převezme do SW Helios Red podle nadefinované masky v Doprava 3K. Maska je definovaná v Nastavení systému – Faktury“ v údaji „Maska čísla dokladu FO pro export


Tlačítko -„Nastavení exportů “      Popis sekce „Parametry

Faktury odeslané (hlavičky)
určení složky a jména souboru, do jakého umístění se ukládá výstupní soubor hlaviček faktur odeslaných (FO).
Standardní nastavení C:\export\vydfak.dbf

Faktury odeslané (položky)
určení složky a jména souboru, do jakého umístění se ukládá výstupní soubor položek faktur odeslaných (FO).
Standardní nastavení C:\export\vydpol.dbf

Pole Text <– (ZAKAZKA/ZAKAZNIK) – definuje hodnotu údaje “Text” v SW Helios Red.
ZAKAZKA – do tohoto údaje se zapíše číslo zakázky (ZA) na přepravu.
ZAKAZNIK –   převezme se název firmy údaje „Zákazník“ ze zakázky na přepravu.

________________________________________________________________________________________________

Nastavení ovladače pro   EXPORT  FAKTUR  DOŠLÝCH

Číslo dokladu se převezme do SW Helios Red podle nadefinované masky v Doprava 3K. Maska je definovaná v Nastavení systému – Faktury“ v údaji „Maska čísla dokladu FD pro export


Tlačítko -„Nastavení exportů “      Popis sekce „Parametry

Faktury došlé (hlavičky)
určení složky a jména souboru, do jakého umístění se ukládá výstupní soubor hlaviček faktur došlých (FD).
Standardní nastavení C:\export\fphlav.dbf

Faktury došlé (položky)
určení složky a jména souboru, do jakého umístění se ukládá výstupní soubor položek faktur došlých (FD).
Standardní nastavení C:\export\fppol.dbf

Pole Text <– (OBJEDNAVKA/DODAVATEL) – definuje hodnotu údaje “Text” v SW Helios Red.
OBJEDNAVKA – do tohoto údaje se zapíše číslo objednávky (OO) na přepravu.
DODAVATEL –   převezme se název firmy údaje „Dopravce“ z objednávky na přepravu.
________________________________________________________________________________________________

Nastavení předkontací

Nastavení předkontací v Doprava 3K se provádí v menu Správa – Číselníky – Účetní osnova-kontace.
Předkontace se nastavují pro každý typ dokladu a příslušnou syntetiku  (př. FO – faktura odeslaná, FD – faktura došlá), který  chceme exportovat.

Pomocí klíčů („Klíč dokladu„, „Sazba DPH„, „Měna“ a „Středisko„) se dohledá příslušná kontace. Mezi povinné klíče patří „Klíč dokladu“ a „Sazba DPH„.
________________________________________________________________________________________________

Kontace hlavičky dokladu

klíč  – „Klíč dokladu“ – doplnit typ plnění  (tuzemsko, EU, mimo EU……)
klíč  – „Sazba DPH“
– doplnit příslušnou sazbu DPH
– pro předkontaci „zaokrouhlení“ je nutné zadat řádek se sazbou „-1
– v případě přijatých faktur u typu plnění „Tuzemsko“ je ještě nutné zadat řádek se sazbou „-2 mimo evidenci dph„.
klíč  – „Středisko“– je možné vyplnit středisko, není-li vyplněno, předkontace platí pro všechna střediska
klíč  – „Měna“ – je možné vyplnit měnu, není-li vyplněna, předkontace platí pro všechny měny

údaj – „Základ – Má dati“  – doplnit údaj „DRUH“ z číselníku v SW Helios Red – „Druhové členění – předkontace“ (délka 2). Jedná se o řádek typu 2. Není-li vyplněno, implicitní hodnota „FV„.
údaj – „Základ – Dal“  – doplnit údaj „RADA“ z číselníku v SW Helios Red – „Číselné řady dokladů“ (délka 3). Není-li vyplněno, implicitní hodnota „FV„.
údaj – „Základ – Stred.Má dáti“ – doplnit údaj „STRED“ z číselníku v SW Helios Red.
údaj – „DPH – Index DPH“doplnit údaj „TYP“ z číselníku SW Helios Red – „Kód DPH“. Není-li vyplněno, implicitní hodnota „4 -Tuzemsko, 5 – Ostatní“.
________________________________________________________________________________________________

Kontace řádků dokladu

klíč  – „Klíč dokladu“ – doplnit typ plnění  (tuzemsko, EU, mimo EU……)
klíč  – „Sazba DPH“
– doplnit příslušnou sazbu DPH
– pro předkontaci „zaokrouhlení“ je nutné zadat řádek se sazbou „-1
– v případě přijatých faktur u typu plnění „Tuzemsko“ je ještě nutné zadat řádek se sazbou „-2 mimo evidenci dph„.
klíč  – „Středisko“– je možné vyplnit středisko, není-li vyplněno, předkontace platí pro všechna střediska
klíč  – „Měna“ – je možné vyplnit měnu, není-li vyplněna, předkontace platí pro všechny měny

údaj – „Základ – Má dati“  – doplnit údaj „P_DRUH“ z číselníku v SW Helios Red – „Druhové členění – předkontace“. Jedná se o řádek typu 8 (služby, zboží). Není-li vyplněno, implicitní hodnota „TS„.
údaj – „Základ – Stred.Má dáti“ – doplnit údaj „P_TRED“ z číselníku v SW Helios Red.
údaj – „DPH – Index DPH“ – doplnit údaj „P_TYP“ z číselníku SW Helios Red – „Kód DPH“. Není-li vyplněno, implicitní hodnota „100 – TUZ, 2100 – EU, 0 – mimo EU“.
©