Home » » Odkazy nápověd » Exporty » Exporty dokladů do SW MONEY S3

Exporty dokladů do SW MONEY S3

Ze systému Doprava 3K lze do SW Money S3 převádět:
–  jednotlivé adresy firem
–  faktury odeslané
–  faktury přijaté
–  dobropisy k FO
–  pokladní doklady
–  interní doklady

Kód firmy  pro SW Money S3 se vytváří  následovně.
–  do kódu firmy se převezme text z údaje Poznámka (z Adresáře firem v D3K), který je  ohraničený znakem $.
–  jestliže se nenalezne v údaji Poznámka, doplní se kód firmy v D3K.
–  takto vytvořený kód firmy se přenáší do údaje „KodPartn“  v SW Money S3.

Podle předcházejícího pravidla musí být v SW Money S3 v adresáři vyplněn údaj   „KodPartn“ u všech stávajících adres, jinak budou nastávat duplicity.
________________________________________________________________________________________________

Nastavení ovladače pro   EXPORT  ADRESÁŘE

Tlačítko –Nastavení exportů      Popis sekce Parametry

Adresář
určení složky a jména souboru, do jakého umístění se ukládá výstupní soubor adresáře.
Standardní nastavení C:\Money S3\MoneyData_ADR.xml
________________________________________________________________________________________________

Nastavení ovladače pro   EXPORT  FAKTUR  ODESLANÝCH

Tlačítko –Nastavení exportů      Popis sekce Parametry

Faktury odeslané
určení složky a jména souboru, do jakého umístění se ukládá výstupní soubor faktur odeslaných (FO).
Standardní nastavení C:\Money S3\MoneyData_FO.xml

Přiřazení pokladen dle měny –  do parametru se zapíše převodní tabulka (měna v D3K = zkratka pokladny z SW Money S3, správný zápis by byl: CZK=poczk|EUR=poeur| kde CZK,EUR je měna v D3K,  poczk,poeur je zkratka pokladny v SW Money S3.

Jedná-li se o fakturu s typem úhrady:
– „V hotovosti„, zkratka pokladny (UCET) se vyplní dle tohoto parametru „Přiřazení pokladen dle měny„.
– „Na bankovní účet„, zkratka bankovního účtu (UCET) se vyplní z údaje „Pobočka„, z „Číselníku firemních účtů“ v SW Doprava3K.

Datum úč. případu <– (DUZP/DVYST) –  definuje hodnotu údaje “Datum účetního případu” v SW Money S3.
DUZP – hodnota se převezme z údaje „Datum zdaň.plnění“ z hlavičky faktury
DVYST
hodnota se převezme z údaje „Datum vystavení“ z hlavičky faktury

Činnost <– (text)  – definuje hodnotu údaje „Činnost“ v SW Money S3, (např. PŘEPRAVA).

Popis <– (text)  – definuje hodnotu údaje „Popis“ v SW Money S3.
________________________________________________________________________________________________

Nastavení ovladače pro   EXPORT  FAKTUR  DOŠLÝCH

Tlačítko -„Nastavení exportů “      Popis sekce „Parametry

Faktury došlé
určení složky a jména souboru, do jakého umístění se ukládá výstupní soubor faktur došlých (FD).
Standardní nastavení C:\Money S3\MoneyData_FD.xml 

Datum úč. příp. <– (DUZP/DVYST/DVYSTAVENO) –  definuje hodnotu údaje “Datum účetního případu” v SW Money S3.
DUZP – hodnota se převezme z údaje „Datum zdaň.plnění“ z hlavičky faktury
DVYST
hodnota se převezme z údaje „Datum vystavení“ z hlavičky faktury
DVYSTAVENO
– hodnota se převezme z údaje „Vystaveno“ z hlavičky faktury

Činnost <– (text)  – definuje hodnotu údaje „Činnost“ v SW Money S3, (např. PŘEPRAVA).

Datum uplat. <– (DUPL/DVYST/DVYSTAVENO) –  definuje hodnotu údaje “Doručeno” v SW Money S3.
DUPL – hodnota se převezme z údaje „Uplat. DPH“ z hlavičky faktury
DVYST
hodnota se převezme z údaje „Datum vystavení“ z hlavičky faktury
DVYSTAVENO – hodnota se převezme z údaje „Vystaveno“ z hlavičky faktury

Popis <– (text)  – definuje hodnotu údaje „Popis“ v SW Money S3.
________________________________________________________________________________________________

Nastavení ovladače pro EXPORT DOBROPISŮ K FO

Tlačítko -„Nastavení exportů “      Popis sekce „Parametry

Dobropisy k FO
určení složky a jména souboru, do jakého umístění se ukládá výstupní soubor dobropisů k FO (DO).
Standardní nastavení C:\Money S3\MoneyData_DO.xml 

Datum úč. příp. <– (DUZP/DVYST) –  definuje hodnotu údaje “Datum účetního případu” v SW Money S3.
DUZP – hodnota se převezme z údaje „Datum zdaň.plnění“ z hlavičky faktury
DVYST
hodnota se převezme z údaje „Datum vystavení“ z hlavičky faktury

Činnost <– (text) 
definuje hodnotu údajeČinnostv SW Money S3, (např. PŘEPRAVA).
________________________________________________________________________________________________

Nastavení ovladače pro   EXPORT  POKLADNÍCH DOKLADŮ

Tlačítko -„Nastavení exportů “      Popis sekce „Parametry

Pokladní doklady
určení složky a jména souboru, do jakého umístění se ukládá výstupní soubor pokladních dokladů (PD).
Standardní nastavení C:\Money S3\MoneyData_PD.xml
________________________________________________________________________________________________

Nastavení ovladače pro   EXPORT  INTERNÍCH DOKLADŮ

Tlačítko -„Nastavení exportů “      Popis sekce „Parametry

Interní doklady
určení složky a jména souboru, do jakého umístění se ukládá výstupní soubor interních dokladů (ID).
Standardní nastavení C:\Money S3\MoneyData_ID.xml
________________________________________________________________________________________________

Nastavení předkontací

Nastavení předkontací v Doprava 3K se provádí v menu Správa – Číselníky – Účetní osnova-kontace.
Předkontace se nastavují pro každý typ dokladu a příslušnou syntetiku  (př. FO – faktura odeslaná, NP – tržby z přepravy), který  chceme exportovat.

Pomocí klíčů („Klíč dokladu„, „Sazba DPH„, „Měna“ a „Středisko„) se dohledá příslušná kontace.
Mezi povinné klíče patří „Klíč dokladu“ a „Sazba DPH„.

klíč  – „Klíč dokladu“ – doplnit typ plnění  (tuzemsko, EU, mimo EU……)
klíč  – „Sazba DPH“   – doplnit příslušnou sazbu DPH
– pro předkontaci „zaokrouhlení“ je nutné zadat řádek se sazbou „-1
– v případě přijatých faktur u typu plnění „Tuzemsko“ je ještě nutné zadat řádek se sazbou „-2 mimo evidenci dph„.

klíč  – „Středisko“ –      je možné vyplnit středisko, není-li vyplněno, předkontace platí pro všechna střediska
klíč  – „Měna“ –             je možné vyplnit měnu, není-li vyplněna, předkontace platí pro všechny měny

Interní doklady
údaj – „Základ – Má dati“ –              doplnit účet „MD“ z SW Money S3
údaj – „Základ – Dal“ –                     doplnit účet „DAL“ z SW Money S3

Všechny ostatní doklady
údaj – „Základ – Má dati“ –            doplnit zkratku „Předkontace“ z SW Money S3
údaj – „DPH – Index DPH“ –          doplnit zkratku „Členění DPH“ z SW Money S3
________________________________________________________________________________________________
©