Home » » Odkazy nápověd » Exporty » Exporty dokladů do SW MONEY S4,S5

Exporty dokladů do SW MONEY S4,S5

Ze systému Doprava 3K lze do SW Money S4,S5 převádět:
-  faktury odeslané
-  faktury přijaté
-  pokladní doklady
________________________________________________________________________________________________ 

Nastavení ovladače pro   EXPORT  FAKTUR  ODESLANÝCH

Tlačítko -“Nastavení exportů „      Popis sekce „Parametry

Faktury odeslané
určení složky a jména souboru, do jakého umístění se ukládá výstupní soubor faktur odeslaných (FO).
Standardní nastavení C:\Money S4\MoneyData_FO.xml
________________________________________________________________________________________________ 

Nastavení ovladače pro   EXPORT  FAKTUR  DOŠLÝCH

Tlačítko -“Nastavení exportů „      Popis sekce „Parametry

Faktury došlé
určení složky a jména souboru, do jakého umístění se ukládá výstupní soubor faktur došlých (FD).
Standardní nastavení C:\Money S4\MoneyData_FD.xml 
________________________________________________________________________________________________ 

Nastavení ovladače pro   EXPORT  POKLADNÍCH DOKLADŮ

Tlačítko -“Nastavení exportů „      Popis sekce „Parametry

Pokladní doklady
určení složky a jména souboru, do jakého umístění se ukládá výstupní soubor pokladních dokladů (PD).
Standardní nastavení C:\Money S4\MoneyData_PD.xml
________________________________________________________________________________________________ 

Nastavení předkontací

Nastavení předkontací v Doprava 3K se provádí v menu Správa – Číselníky – Účetní osnova-kontace.
Předkontace se nastavují pro každý typ dokladu a příslušnou syntetiku  (př. FO – faktura odeslaná, NP – tržby z přepravy), který  chceme exportovat.

Pomocí klíčů („Klíč dokladu nebo „Pokladna„, „Sazba DPH„, „Měna“ a „Středisko„) se dohledá příslušná kontace.
Mezi povinné klíče patří „Klíč dokladu“ nebo „Pokladna“ a „Sazba DPH„.

klíč  – „Klíč dokladu“ - doplnit typ plnění  (tuzemsko, EU, mimo EU……)
klíč  – „Pokladna“ - doplnit kód pokladny z SW Doprava3K
(používá se při kontaci dokladu PP-pokladna příjem nebo PV-pokladna výdej)
klíč  – „Sazba DPH“   - doplnit příslušnou sazbu DPH
- pro předkontaci „zaokrouhlení“ je nutné zadat řádek se sazbou „-1
- v případě přijatých faktur u typu plnění „Tuzemsko“ je ještě nutné zadat řádek se sazbou „-2 mimo evidenci dph„.

klíč  – „Středisko“ -      je možné vyplnit středisko, není-li vyplněno, předkontace platí pro všechna střediska
klíč  – „Měna“ -             je možné vyplnit měnu, není-li vyplněna, předkontace platí pro všechny měny

Pokladní doklady (PP, PV) 
údaj – „Základ – Má dati“ -                doplnit příslušný kód kontace z SW Money S4
údaj – „Základ – Dal“ -                         doplnit příslušný kód pokladny z SW Money S4
údaj – „Základ – Stred. Má dáti“ - doplnit příslušný kód číselné řady z SW Money S4

(Definici importu pokladních dokladů pro SW Money S4 dodáváme v souboru
XMLImport-Definice importu PD.xml, který lze nahrát v SW Money S4 v menu Administrace-Import z XML-pravé tlačítko myši-Import-Import z XML.)

Všechny ostatní dokladykontace se nezadávají
________________________________________________________________________________________________
©