Home » » Odkazy nápověd » Exporty » Exporty dokladů do SW Stereo 12 (Ježek software s.r.o.)

Exporty dokladů do SW Stereo 12 (Ježek software s.r.o.)

Ze systému Doprava 3K lze do účetnictví Stereo12:
–  faktury vydané
–  faktury přijaté
–  jednotlivé adresy firem

Kód firmy  do SW Stereo 12 se vytváří  následovně.
–  do kódu firmy se převezme text z údaje „Poznámka“ (z Adresáře firem v D3K), který je  ohraničený znakem „$„.
–  jestliže se nenalezne v údaji „Poznámka„, doplní se „kód firmy v D3K“ vlevo nulami na délku 9 znaků
     –  je-li první znak číslo 9 –      kód firmy se skládá z čísla „9“ + 4 poslední čísla z „kódu firmy v D3K“
    není-li první znak číslo 9 – kód firmy se skládá z čísla „5“ + 4 poslední čísla z „kódu firmy v D3K“

________________________________________________________________________________________________

Nastavení ovladače pro   EXPORT  FAKTUR  ODESLANÝCH

Tlačítko -„Nastavení exportů      Popis sekce „Parametry

Faktury odeslané
určení složky a jména souboru, do jakého umístění se ukládá výstupní soubor faktur odeslaných (FO).
Standardní nastavení C:\Stereo12\pohzav.dbf 

Adresář
určení složky a jména souboru, do jakého umístění se ukládá výstupní soubor adresáře.
Standardní nastavení C:\Stereo12\adresy.dbf

Č. dokladu dle masky (A/N)  definuje způsob vytvoření čísla dokladu v SW Stereo 12 (A/N)
A – struktura čísla dokladu se převezme podle nadefinované masky v Doprava 3K.
.     
Maska je definovaná v „Nastavení systému – Faktury“ v údaji „Maska čísla dokladu FO pro export
N – číslo dokladu se vygeneruje dle následujícího parametru.

Starý způsob generování poř.čís. (A/N)  definuje starý způsob generování čísla dokladu (A/N)
A – číslo dokladu se skládá z rok_2 + střed_3 + číslo_4
N – číslo dokladu se skládá z 10 000 000 + interní číslo faktury (k číslu 10 000 000 se přičte interní číslo faktury)

Datum vyst. Je shodný s DUZP (A/N) – do data vystavení se zapíše
A – datum DUZP
N – původní datum vystavení

________________________________________________________________________________________________

Nastavení ovladače pro   EXPORT  FAKTUR  DOŠLÝCH 

Tlačítko -„Nastavení exportů      Popis sekce „Parametry

Faktury došlé
určení složky a jména souboru, do jakého umístění se ukládá výstupní soubor faktur došlých (FD).
Standardní nastavení C:\Stereo12\pohzav.dbf

Adresář
určení složky a jména souboru, do jakého umístění se ukládá výstupní soubor adresáře.
Standardní nastavení C:\Stereo12\adresy.dbf

Č. dokladu dle masky (A/N)  definuje způsob vytvoření čísla dokladu v SW Stereo 12 (A/N)
A – struktura čísla dokladu se převezme podle nadefinované masky v Doprava 3K.
.    
Maska je definovaná v „Nastavení systému – Faktury“ v údaji „Maska čísla dokladu FO pro export
N – číslo dokladu se vygeneruje dle následujícího parametru.

Starý způsob generování poř.čis. (A/N)  definuje starý způsob generování čísla dokladu (A/N)
A – číslo dokladu se skládá z rok_2 + stred_3 + cislo_4
N – číslo dokladu se skládá z 10 000 000 + interní číslo faktury (k číslu 10 000 000 se přičte interní číslo faktury)
©