Home » » Odkazy nápověd » Exporty » Exporty dokladů do SW Stereo 2009 (KASTNER SW s.r.o.)

Exporty dokladů do SW Stereo 2009 (KASTNER SW s.r.o.)

Ze systému Doprava 3K lze do SW Stereo 2009 převádět:
–  faktury vydané
–  faktury přijaté
–  pokladní doklady
–  interní doklady

Kód firmy  do SW Stereo 2009 se vytváří  následovně.
–  do kódu firmy se převezme text z údaje „Poznámka“ (z Adresáře firem v D3K), který je  ohraničený znakem „$„.
–  jestliže se nenalezne v údaji „Poznámka„, doplní se „kód firmy v D3K

________________________________________________________________________________________________

Nastavení ovladače pro   EXPORT  FAKTUR  ODESLANÝCH

Tlačítko -„Nastavení exportů “      Popis sekce „Parametry

Faktury odeslané – hlavičky
určení složky a jména souboru, do jakého umístění se ukládá výstupní soubor hlaviček faktur odeslaných (FO).
Standardní nastavení C:\Stereo2009\Vydané faktury.csv

Faktury odeslané – položky
určení složky a jména souboru, do jakého umístění se ukládá výstupní soubor položek faktur odeslaných (FO).
Standardní nastavení C:\Stereo2009\Vydané faktury položky.csv

Přiřazení dokl. řad (dle střediska D3K) –  do parametru se zapíše převodní tabulka (středisko z dokladu FO v D3K=dokladová řada z SW Stereo 2009), správný zápis by byl: 010=vf|020=vf1|, kde 010,020 je středisko dokladu FO v D3K, vf, vf1 je dokladová řada v SW Stereo 2009.
________________________________________________________________________________________________

Nastavení ovladače pro   EXPORT  FAKTUR  DOŠLÝCH

Tlačítko -„Nastavení exportů “      Popis sekce „Parametry

Faktury došlé – hlavičky
určení složky a jména souboru, do jakého umístění se ukládá výstupní soubor hlaviček faktur odeslaných (FO).
Standardní nastavení C:\Stereo2009\Přijaté faktury.csv

Faktury došlé – položky
určení složky a jména souboru, do jakého umístění se ukládá výstupní soubor položek faktur odeslaných (FO).
Standardní nastavení C:\Stereo2009\Přijaté faktury položky.csv

Přiřazení dokl. řad (dle střediska D3K) –  do parametru se zapíše převodní tabulka (středisko z dokladu FD v D3K=dokladová řada z SW Stereo 2009), správný zápis by byl: 010=pf|020=pf1|, kde 010,020 je středisko dokladu FO v D3K, pf, pf1 je dokladová řada v SW Stereo 2009.
________________________________________________________________________________________________

Nastavení ovladače pro   EXPORT  POKLADNÍCH DOKLADŮ

Tlačítko -„Nastavení exportů “      Popis sekce „Parametry

Pokladní doklady – hlavičky
určení složky a jména souboru, do jakého umístění se ukládá výstupní soubor hlaviček faktur odeslaných (FO).
Standardní nastavení C:\Stereo2009\Pokladna.csv

Pokladní doklady – položky
určení složky a jména souboru, do jakého umístění se ukládá výstupní soubor položek faktur odeslaných (FO).
Standardní nastavení C:\Stereo2009\Pokladna – položky souhrnného dokladu.csv

Přiřazení dokl. řad (dle pokladny a stř. D3K) –  do parametru se zapíše převodní tabulka (středisko z dokladu FO v D3K=dokladová řada z SW Stereo 2009), správný zápis by byl: 010=vf|020=vf1|, kde 010,020 je středisko dokladu FO v D3K, vf, vf1 je dokladová řada v SW Stereo 2009.
________________________________________________________________________________________________

Nastavení ovladače pro   EXPORT  INTERNÍCH DOKLADŮ

Tlačítko -„Nastavení exportů “      Popis sekce „Parametry

Faktury došlé – hlavičky
určení složky a jména souboru, do jakého umístění se ukládá výstupní soubor hlaviček faktur odeslaných (FO).
Standardní nastavení C:\Stereo2009\Přijaté faktury.csv

Faktury došlé – položky
určení složky a jména souboru, do jakého umístění se ukládá výstupní soubor položek faktur odeslaných (FO).
Standardní nastavení C:\Stereo2009\Přijaté faktury položky.csv

Přiřazení dokl. řad (dle střediska D3K) –  do parametru se zapíše převodní tabulka (středisko z dokladu FD v D3K=dokladová řada z SW Stereo 2009), správný zápis by byl: 010=pf|020=pf1|, kde 010,020 je středisko dokladu FO v D3K, pf, pf1 je dokladová řada v SW Stereo 2009.
________________________________________________________________________________________________

Nastavení předkontací

Nastavení předkontací v Doprava 3K se provádí v menu Správa – Číselníky – Účetní osnova-kontace.
Předkontace se nastavují pro každý typ dokladu a příslušnou syntetiku  (př. FO – faktura odeslaná, NP – tržby z přepravy), který  chceme exportovat.

Pomocí klíčů („Klíč dokladu nebo „Pokladna„, „Sazba DPH„, „Měna“ a „Středisko) se dohledá příslušná kontace.
Mezi povinné klíče patří „Klíč dokladu“ nebo „Pokladna“ a „Sazba DPH„.

klíč  – „Klíč dokladu“ – doplnit typ plnění  (tuzemsko, EU, mimo EU……)
klíč  – „Pokladna“ –       doplnit číslo pokladny z Doprava 3K
klíč  – „Sazba DPH“ –   doplnit příslušnou sazbu DPH
– pro předkontaci „zaokrouhlení“ je nutné zadat řádek se sazbou „-1
– v případě přijatých faktur u typu plnění „Tuzemsko“ je ještě nutné zadat řádek se sazbou „-2 mimo evidenci dph„.
klíč  – „Středisko“ –      je možné vyplnit středisko, není-li vyplněno, předkontace platí pro všechna střediska
klíč  – „Měna“ –             je možné vyplnit měnu, není-li vyplněna, předkontace platí pro všechny měny

údaj – „Základ – Má dáti“ –            doplnit účet „Má dáti“ z SW Stereo 2009
údaj – „Základ – Dal“ –                     doplnit účet „Dal“ s SW Stereo 2009
(Nejsou-li vyplněny oba účty, nastaví se „Způsob účtování“ na „P – později„, jinak je nastaven na „A – automaticky„.
údaj – „Základ – Index DPH“ –      doplnit údaj „Druh“ z SW Stereo 2009.
údaj – „DPH – Index DPH“ –          doplnit údaj „Typ DPH“ z SW Stereo 2009.
____________________________________________________________________________________________

©