Home » » Odkazy nápověd » Exporty » Exporty dokladů do SW 6K

Exporty dokladů do SW 6K

Ze systému Doprava 3K lze do SW 6K převádět:
–  faktury odeslané
–  faktury přijaté
–  pokladní doklady
–  interní doklady
________________________________________________________________________________________________

Nastavení ovladače pro   EXPORT  FAKTUR  ODESLANÝCH

Tlačítko -„Nastavení exportů “      Popis sekce „Parametry

Faktury odeslané (hlavičky)
určení složky a jména souboru, do jakého umístění se ukládá výstupní soubor hlaviček faktur odeslaných (FO).
Standardní nastavení C:\6K\VYFxxx.dbf

Faktury odeslané (položky)
určení složky a jména souboru, do jakého umístění se ukládá výstupní soubor položek faktur odeslaných (FO).
Standardní nastavení C:\6K\VYUxxx.dbf

Adresář k fakturám
určení složky a jména souboru, do jakého umístění se ukládá výstupní soubor zákazníků exportovaných faktur.
Standardní nastavení C:\6K\ODBxxx.dbf 
________________________________________________________________________________________________

Nastavení ovladače pro   EXPORT  FAKTUR  DOŠLÝCH

Tlačítko -„Nastavení exportů “      Popis sekce „Parametry

Faktury došlé (hlavičky)
určení složky a jména souboru, do jakého umístění se ukládá výstupní soubor hlaviček faktur došlých (FD).
Standardní nastavení C:\6K\PRFxxx.dbf

Faktury došlé (položky)
určení složky a jména souboru, do jakého umístění se ukládá výstupní soubor položek faktur došlých (FD).
Standardní nastavení C:\6K\PRUxxx.dbf

Adresář k fakturám
určení složky a jména souboru, do jakého umístění se ukládá výstupní soubor zákazníků exportovaných faktur.
Standardní nastavení C:\6K\ODBxxx.dbf

________________________________________________________________________________________________

Nastavení ovladače pro   EXPORT  POKLADNÍCH DOKLADŮ

Tlačítko -„Nastavení exportů “      Popis sekce „Parametry

Pokladní doklady (hlavičky)
určení složky a jména souboru, do jakého umístění se ukládá výstupní soubor hlaviček pokladních dokladů (PP,PV).
Standardní nastavení C:\6K\POKxxx.dbf

Pokladní doklady (položky)
určení složky a jména souboru, do jakého umístění se ukládá výstupní soubor položek pokladních dokladů (PP,PV).
Standardní nastavení C:\6K\POUxxx.dbf

Adresář k pokl. dokladům
určení složky a jména souboru, do jakého umístění se ukládá výstupní soubor zákazníků exportovaných pokladních dokladů.
Standardní nastavení C:\6K\ODBxxx.dbf 
________________________________________________________________________________________________ 

Nastavení ovladače pro   EXPORT  INTERNÍCH DOKLADŮ 

Tlačítko -„Nastavení exportů “      Popis sekce „Parametry

Interní doklady (hlavičky)
určení složky a jména souboru, do jakého umístění se ukládá výstupní soubor hlaviček interních dokladů (ID).
Standardní nastavení C:\6K\INTxxx.dbf

Interní doklady (položky)
určení složky a jména souboru, do jakého umístění se ukládá výstupní soubor položek interních dokladů (ID).
Standardní nastavení C:\6K\INUxxx.dbf

Adresář k int. dokladům
určení složky a jména souboru, do jakého umístění se ukládá výstupní soubor zákazníků exportovaných interních dokladů.
Standardní nastavení C:\6K\ODBxxx.dbf
 ________________________________________________________________________________________________

Nastavení předkontací

Nastavení předkontací v Doprava 3K se provádí v menu Správa – Číselníky – Účetní osnova-kontace.
Předkontace se nastavují pro každý typ dokladu a příslušnou syntetiku  (př. FO – faktura odeslaná, NP – tržby z přepravy), který  chceme exportovat.

Pomocí klíčů („Klíč dokladu„, „Sazba DPH„, „Měna“ a „Středisko„) se dohledá příslušná kontace.
Mezi povinné klíče patří „Klíč dokladu“ a „Sazba DPH„.

klíč  – „Klíč dokladu – doplnit typ plnění  (tuzemsko, EU, mimo EU……)
klíč  – „Sazba DPH“   – doplnit příslušnou sazbu DPH
– pro předkontaci „zaokrouhlení“ je nutné zadat řádek se sazbou „-1
– v případě přijatých faktur u typu plnění „Tuzemsko“ je ještě nutné zadat řádek se sazbou „-2 mimo evidenci dph„.

klíč  – „Středisko“ –      je možné vyplnit středisko, není-li vyplněno, předkontace platí pro všechna střediska
klíč  – „Měna“ –             je možné vyplnit měnu, není-li vyplněna, předkontace platí pro všechny měny

Všechny ostatní doklady
údaj – „Základ – Má dati“ – ??
údaj – „DPH – Index DPH“ – ??
________________________________________________________________________________________________
©