Home » » Odkazy nápověd » Flotily vozidel

Flotily vozidel

Číselník flotily vozidel slouží k rozdělení vašich vlastních vozidel do skupin – flotil. Flotila může obsahovat libovolný počet vozidel. Jedno vozidlo může být ve více flotilách. Flotily se využívají:

  • při výpočtu kalkulací nákladovosti – hospodářský list za flotilu
  • pro zobrazení flotily na dispečerské plachtě s možností vlastního pořadí vozidel v rámci flotily

flotl1

 

Kód libovolný kód
Název název flotily
Načítat ujeté km návěsů pokud zaškrtnete, pak při výpočtu hosp. listu za flotilu budou do celkových kilometrů vozidel flotily započítávány také ujeté km návěsů

Ve spodní části formuláře Vozidla jsou k dispozici funkce:

Přidat přidá označená vozidla z nabídnutého seznamu do flotily
Smazat odebere aktuální vozidlo z flotily
Nahoru změna pořadí vozidla ve flotile, posune nahoru
Dolu změna pořadí vozidla ve flotile, posune dolu

Při výběru této flotily na Dispečerské plachtě se budou vozidla zobrazovat v nadefinovaném pořadí.