Home » » Odkazy nápověd » Sledování historie dokladů

Sledování historie dokladů

Agenda umožňuje nastavit doklady, u kterých má být historie sledována. Nastavením historie je zajištěno, že u tohoto dokladu budou zaznamenávány prováděné změny. Sledování historie lze nastavit u těchto dokladů:

  • zakázka na přepravu
  • objednávka přepravy
  • faktura odeslaná
  • faktura došlá
  • adresář firem
  • pojistné události

Důvody změn dokladů

Číselník Důvody změn dokladů se nabízí při uložení dokladu, u kterého má být historie sledována. Číselník musí obsahovat minimálně jeden záznam. Vybraný důvod změny je zaznamenáván do historie dokladu.

Tip: pokud nepožadujete důvod změny z číselníku vybírat, pak v Nastavení systému, parametr „Předvyplnit důvod změny dokladu“ doplňte důvod, který bude do historie automaticky ukládán. Při tomto nastavení nebude číselník „Důvody změn dokladů“ při aktualizaci dokladu nabízen.