Home » » Odkazy nápověd » Kurzovní lístek

Kurzovní lístek

Kurzovní lístek obsahuje kurzy světových měn k české koruně. Používá se v dokladech, kde se pracuje s jinou měnou. Doklad, který jinou měnu obsahuje, je automaticky přepočítáván na českou měnu platným kurzem.

Formulář kurzovního lístku je tvořen v horní části formulářem „Měny“, ve spodní části formulářem „Kurzovní lístek“  tj. řádky denních kurzů aktuální měny.

Význam parametrů a některých funkcí:
Zobrazovat v nabídkách: při zaškrtnuté volbě bude měna nabízena v nabídce číselníku měn,  v opačném případě nabízena nebude. Parametr můžete používat pro zmenšení zobrazovaného číselníku.

Import kurzů: provede ruční import kurzů z České národní banky, podmínkou je připojení k internetu
kurlist1
Platnost kurzu bude platit od hodnoty „Datum“ do hodnoty „Platnost do“.
Tip: Pokud program během importu oznámí „Na serveru nebyl nalezen platný kurzovní lístek“, pak importujete kurzovní lístek k neplatnému datu.

Denní kurzy: zobrazuje denní kurzy
Pevné kurzy: zobrazuje pevné kurzy
V systému rozlišujeme dva typy kurzů, denní a pevný. Typ kurzu lze nastavit na konkrétní řadu dokladů. Pro různé doklady mohou být aplikovány různé typy kurzů. U pevného kurzu lze nastavit „období platnosti pevného kurzu“ den/měsíc/rok
Tip: denní kurz se nejčastěji využívá pro „Stravné, cestovní výdaje, vyúčtování pracovní cesty“, naopak pevný kurz (např. měsíc) se používá pro „Faktury vydané“.
Nastavení se provádí v menu Správa-Nastavení-Nastavení systému-Kurzovní lístek.

Přidat, Opravit, Smazat
: standardní aktualizační funkce
Tisk, Výběry: standardní funkce pro tisk a obecné výběry
Označit: označení měn, použije se pro hromadnou změnu hodnoty „Zobrazovat v nabídkách“
Historie: zobrazí historii stahování kurzu aktuální měny

 

Způsoby aktualizace kurzovního lístku

Před používáním systému je nutné zajistit pravidelnou aktualizaci kurzovního lístku. Možnosti:

  1. ruční aktualizace viz funkce „Import kurzů“
  2. automatická aktualizace, popis zde, podmínkou je aktivní služba pro automatické spouštění úloh, popis zde

ad1) v případě ruční aktualizace nezapomeňte ručně provádět import tak, aby kurzovní lístek byl pravidelně načítán (pro usnadnění můžete kurzovní lístek nastavit jako „úlohy spouštěné po startu„).
ad2) v případě automatické aktualizace je import prováděn automaticky v naplánovaném čase.

Tip
: Pokud program oznámí, že nebyl nalezen platný kurz, pak proveďte kontrolu platnosti kurzovního lístku, ověřte zda „běží“ služba pro automatické spouštění úloh event. zkontrolujte datumy dokladu, zda nejsou příliž v budoucnosti.