Home » » Odkazy nápověd » Evidence pneumatik

Evidence pneumatik

Agenda Evidence pneumatik  je často používanou agendou v autodopravě. Její význam je evidenční a nákladový. Z hlediska evidence se jedná o sledování opotřebení pneumatik a sledování akcí s pneumatikou od jejího pořízení až po likvidaci. Z hlediska nákladů se jedná o náklady, které se během životnosti pneumatiky realizují. Náklady na pneumatiky (kontace PN) jsou jednou z nákladových položek autodopravy.

Po vstupu do agendy se zobrazí seznam pneumatik. V horní části formuláře vpravo jsou aktualizační funkce, ve spodní části formuláře jsou záložky Detail a Akce.
V levé části formuláře v horní části jsou přednastavené výběry tj. v jakém stavu se pneumatika nachází.

Výběr (stav) Popis Akce
Všechny všechny pneumatiky bez ohledu na stav akce
Mezisklad (volná) volná pneumatika, kterou můžete vozidlu obout funkce Přidat, výdejka ze skladu na mezisklad, automatické generování (parametr Sledovat pneumatiky)
Sklad pneumatika na skladě příjemka na sklad, skladová karta s kontací PN s parametrem „má výrobní čísla“
Vozidlo (obsazená) pneumatika je obuta na vozidle akce Obutí pneu
Oprava (servis) pneumatika na opravě akce Oprava pneu
Protektorování pneumatika je na protektorování akce Protektorování
Prořezání pneumatika je na prořezání akce Prořezání pneu
Prodáno pneumatika je prodaná akce Prodej pneu
Zlikvidováno pneumatika je zlikvidovaná akce Likvidace pneu

Význam funkcí:
Přidat: přidání nové pneumatiky do meziskladu
Způsob přidání nové pneumatiky do meziskladu ovlivňuje parametr v Nastavení systému- „Sledovat pneumatiky„.
Pokud je „zaškrtnut“ (doporučujeme), pak  u položek dokladů XX, OV, ZC, VD s kontací PN bude vyžadováno ruční vyplnění karty pneumatiky, tato pneumatika bude evidována na meziskladu jako volná.
Pokud nebude „zaškrtnuto“, pak budou pneumatiky na mezisklad generovány automaticky a budou ve stavu mezisklad-volná.

pn01

 

Význam údajů:

Výrobní číslo výrobní číslo pneumatiky
Evidenční číslo vaše evidenční číslo pneumatiky
Druh popis, označení pneumatiky
Datum zaevidování datum, kdy byla pneumatika do systému zaevidována
Počet protektorů hodnota uvádějící počet protektorování
Způsob aplikace vodící/záběrová/trailer
Hloubka dezénu v mm aktuální hodnota dezénu v mm, vnitřní/střed/vnější používá se pro evidenční účely, vazba na akci Měření
Životnost plánovaná životnost v kilometrech
Najeto aktuálně ujeté kilometry, načítají se z jízdních příkazů
Datum výroby datum výroby
Datum montáže datum montáže
Předepsaný tlak předepsaný tlak
Nákupní cena nákupní cena, pokud není vyplněna spz, pak bude nákupní cena počítána do nákladů firmy, pokud spz bude vyplněna nebo se později na spz obuje, nákupní cena bude počítána do nákladů této spz
Typ dokladu XX (ostatní doklady) nebo OV (oprava vozidla) určuje jaký doklad bude nositelem nákladů

Hromadně přidat:  umožňuje přidat najednou zadaný počet pneumatik
Kopírovat: zkopíruje aktuální pneumatiku

Záložka Detail

Obsahuje údaje pneumatiky viz výše Význam údajů

Záložka Akce

Historie akcí

Záložka Historie akcí zobrazuje seznam provedených akcí s pneumatikou. Každá akce, kterou s pneumatikou provedete se automaticky zaznamenává a je kdykoliv dohledatelná v této záložce. Akce jsou zobrazeny v časové posloupnosti jak byly prováděny, u každé akce můžete mj. sledovat kdo a kdy akci provedl.
Kompletní seznam provedených akcí na všech pneumatikách můžete sledovat v menu Doprava-Výstupy-Přehled akcí u pneumatik.
Funkce:
Zapsat akci:  umožňuje zapsat akci s aktuální pneumatikou výběrem z menu, u každé akce je možné zadat cenu, jedná se o cenu související s touto akcí, pokud cenu nezadáte, nebudou s touto akcí započítávány žádné náklady
Akce:
Oprava, Prořezání, Protektorování, Prodej, Likvidace
vyžadují pouze zadání datumu akce a z důvodu evidenčních stav tachografu akce (červená šipka doplní aktuální stav z posledního jízdního příkazu)
Obutí
Akci Obutí lze realizovat pouze v případě pneumatiky, která je volná na meziskladu. Vyberte SPZ, které pneumatiku požadujete obout, dále zvolte pozici na nápravě.
Z evidenčních důvodů doplňte stav tachografu a případné náklady související s obutím. Jakmile bude pneumatika obuta, začnou se k ní načítat ujeté km z nově vystavených jízdních příkazů.
pn02

Zutí

Akce Zutí lze provést pouze v případě, kdy je pneumatika obuta. Akcí zutí provedete změnu stavu pneumatiky na Mezisklad-volná, pneumatika bude z vozidla zuta.
Přesun na vozidle
Akce Přesun na vozidle provede přesun z aktuální pozice na vozidle na jinou pozici téhož vozidla.
Měření
Akce Měření umožňuje aktualizovat hodnoty skutečný tlak, hloubka dezénu pneumatiky.

Opravit: umožní opravit údaje akce, pokud požadujete opravit hodnotu „Životnost“, pak opravte akci „Nákup nové pneu“
Smazat: umožní smazat akci, pokud je to možné

Detail akce

Detail akce zobrazí údaje aktuální akce s pneumatikou.