Home » » Odkazy nápověd » Ovladače pro posílání zpráv » Odesílání a příjem zpráv přes GSM modem

Odesílání a příjem zpráv přes GSM modem

Systém Doprava 3K podporuje oboustrannou textovou SMS komunikaci prostřednictvím GSM modemu.  Odeslané i přijaté zprávy se v systému evidují v rozhraní pro textovou komunikaci (funkce Fronty zpráv). Automatické úlohy zajišťují odesílání a příjem zpráv v nastaveném časovém intervalu. Pokud je přijatá zpráva v definovaném formátu, automaticky vyvolává změnu stavu.

Obecný popis

Odesílání zpráv

 • odesílání přepravních dispozic (objednávek přeprav) vlastním řidičům
 • odesílání přepravních dispozic (objednávek přeprav) řidičům smluvních partnerů
 • uživatelská definice formátu dispozic (tzv. šablony zpráv)
 • odesílání běžných SMS zpráv

Příjem zpráv

 • evidence přijatých zpráv od řidičů vlastních vozidel
 • evidence přijatých zpráv od řidičů smluvních partnerů
 • evidence ostatních přijatých zpráv
 • možnost odpovědi na zprávu
 • možnost předání zprávy dál
 • identifikace odesílatele
 • automatické zpracování zpráv, syntaxe: +<klíčové slovo>  <číslo dokladu>

+NAL             naložení
+VYL             vyložení
+PN               příjezd na nakládku
+PV               příjezd na vykládku
+DISPO        potvrzení přijetí dispozic
Číslem dokladu je číslo objednávky nebo číslo zakázky (lze vynechat vedoucí nuly). Příklady:
+DISPO OO-321/1830
+NAL ZA-123/1830
+VYL OO-321/1830

Nastavení

1. Do GSM modemu vložte svoji SIM kartu (nesmí být zabezpečena PIN).

2. GSM modem s připojenou anténkou propojte pomocí dodaného USB kabelu s vašim serverem (PC, kde je aktivní služba pro automatické spouštění úloh, obvykle tam, kde je databáze D3K).

3. Vyčkejte až se doinstaluje ovladač “Silicon Labs CP210x USB to UARTBridge” a zapamatujte si číslo přiřazeného COM portu. Číslo portu lze kdykoliv zjistit v Správce zařízení systému Windows. Pokud se ovladač “CP210x USB to UART Bridge VCP drivers“ nenainstaluje, můžete jej stáhnout zde:
https://www.silabs.com/products/mcu/Pages/USBtoUARTBridgeVCPDrivers.aspx

4. Pokud na serveru používáte cizojazyčnou verzi systému Windows (např. anglickou), proveďte nastavení českého prostředí v Ovládací panely-Oblast-záložka Místo a zde „Umístění počítače-Česká republika.V záložce Správa v sekci „Jazyk pro programy nepodporující unikode“  zvolte Čeština (Česká republika).

5. V Doprava 3K Správa-Nastavení-Aktivace systému zvolte “Přidat klíč” a zde zadejte aktivační klíč: Posílání SMS zpráv (GSM).

6. V Doprava 3K Správa-Servis-Ovladače pro posílání zpráv-GSM zvolte “Možnosti driveru”, zde zadejte číslo přiřazeného COM portu. Doporučujeme vyplnit parametr soubor protokolu (např. C:\Doprava3K\gsmlog.txt) , jakmile bude funkce odesílání a příjem zpráv zcela funkční, můžete obsah parametru vymazat. Další parametry zvolte dle svého uvážení.
gsmnast

7. Ověřte, zda máte aktivní službu pro automatické spouštění úloh (pokud máte nastaveno automatické stahování kurzovního lístku, pak již máte službu aktivní). Pokud službu nemáte nainstalovanou (instalace je součástí instalačního programu), nainstalujte, poips je zde. Služba D3K (ServD3K.exe) musí “běžet”!

8. V programu Doprava 3K-Správa-Servis-Automatické úlohy:
Automatické posílání zpráv-zvolte “Spouštět” , dále zadejte v jakém časovém intervalu v minutách (doporučujeme 2-3 minuty) se mají zprávy odesílat. Automatický příjem zpráv-zvolte “Spouštět”, dále zadejte v jakém časovém intervalu v minutách (doporučujeme 2-3 minuty) se mají zprávy přijímat.

9. V programu Doprava 3K-Adresář-Přehled kontaktů aktualizujte/doplňte kontakty. Kontaktu se kterým požadujete komunikovat prostřednictvím GSM modemu přiřaďte ovladač GSM, funkce “Nastavit driver”.

10. Vyzkoušejte zprávu odeslat a přijmout. Funkce “Odeslat dispozice” je ve formuláři Objednávka přepravy. Zprávu můžete odeslat prostřednictvím šablony pro odeslání zpráv. Šablona obsahuje definici formátu zprávy, formát lze uživatelsky definovat. Odesalé a přijaté zprávy jsou k dispozici v Doprava3K-Správa-Servis-Fronty zpráv. Zde také mj. můžete odesílat běžné textové zprávy zadané z klávesnice PC.

11. V případě neočekávaných situací nás kontaktujte.

gsmmodemgsm-ant