Home » » Odkazy nápověd » Ovladače pro posílání zpráv » Odesílání dispozic na WD fleet WebDispečink (klasicky)

Odesílání dispozic na WD fleet WebDispečink (klasicky)

Propojení systémů Doprava 3K a WebDispečink lze také využívat v oblasti vzájemné komunikace tj. odesílání dispozic řidičům. Konkrétně se jedná o odesílání objednávek na tzv. WD fleet. Níže uvádíme postup jak odesílání dispozic nastavit.

Doplnění vašich přihlašovacích údajů

Nastavte kurzor na řádek „Webdispečink – klasicky“ a klikněte na funkci  „Možnosti driveru“.
wdfleet

Adresa webové služby:    http://api.webdispecink.cz/code/WebDispecinkService.php
Kód firmy:                         parametr od vašeho dodavatele WD
Jméno uživatele:              jméno uživatele od dodavatele WD
Heslo:                                vaše heslo
!! Ostatní parametry se zatím nevyužívají !!

Struktura kontaktu, zjištění čísla kontaktu

Každý kontakt, na který se dispozice odesílají má přesně definovanou strukturu. Struktura kontaktu v Doprava 3K má tento tvar:
WD-CARID
nebo
WDT-CARID
Zkratka WD se používá pro odesílání dispozic ovladačem „Webdispečink – klasický“.
Zkratka WDT se používá pro odesílání dispozic ovladačem „Webdispečink – textová zpráva“.

CARID obsahuje ID vozidla ze systému WebDispečink
ID vozidla lze získat následujícími způsoby:

1. Pokud používáte import jízdních příkazů z WebDispečink, pak v možnostech driveru ovladače je ID uvedeno ve sloupci „Kod vozidla“
příklad čísla kontaktu: WD-100157

2. Z internetu po přihlášení
WEB, adresa:             API.WEBDISPECINK.CZ
Záložka – Referenční příručka-Menu-Seznam všech funkcí
Funkce:          _GETCARSLIST – (klik)
Zadejte přihlašovací údaje do Webdispečink, zadejte přihlašovací kód firmy, uživatelské jméno, heslo
Zobrazí se SPZ s hodnotou CARID, tuto hodnotu použijte jako číslo kontaktu.

Formát zprávy

WD-CARID
Zpráva se posílá ve formátovaném tvaru včetně nakládek, vykládek a průjezdních bodů, celá trasa se ukládá do GPS navigace, řidiči na tabletu se zobrazí pouze textová zpráva
(tvar zprávy je pevný, nelze nastavit v D3K).

WDT-CARID
Zpráva se formátuje dle šablony vytvořené v D3K (šablony pro posílání zpráv), v tomto tvaru se odesílá na tablet.

Nastavení posílání zpráv

Osobám, kterým budete dispozice zasílat, nejdříve zadejte konkrétní kontakt u vozidla:
1. Doprava – záložka Vozidla – Vozidla – záložka Kontakty – tlačítko Přidat zadejte:
Typ kontaktu:     Komunikační jednotka
Kontakt:               WD-100157  nebo WDT-100157 (číslo dle vašich podmínek)
Dále kontakt zapište ke konkrétní osobě v adresáři firem:

2. Adresář – Adresář firem – záložka Kontaktní osoby firmy – tlačítko Přidat
Kontakt:     WD-100157  nebo WDT-100157  zapíšeme do položky Telefon nebo Fax

A nakonec přiřaďte požadovaný driver:
3. Adresář – Přehled kontaktů – vyhledat kontakt WD-100157 nebo WDT-100157 – funkce „Nastavit driver“ a zde vybrat pro:
WD-100157             „Webdispečink klasický“
WDT-100157           „Webdispečink text. zpráva“

 

Jak odeslat zprávu z Doprava 3K na WD fleet  Webdispečink

Dispozice se odesílají z formuláře Objednávka přepravy, funkce „Odeslat dispozice“.
Vyberte kontakt a potvrďte OK, nabídne se formulář zprávy, který odešlete funkcí „Odeslat“

wdfleet2

Před odesláním dispozic doporučujeme zkontrolovat, zda všechny body mají GPS souřadnice viz záložka Nakládky a vykládky, funkce „Mapa“.
Zde také můžete mj. doplnit např. průjezdní body.
Po odeslání se celá trasa včetně průjezdních bodů zobrazí v GPS navigaci.
Na WD fleetu se zobrazí pouze nakládky a vykládky.