Home » » Odkazy nápověd » Fronty zpráv

Fronty zpráv

Agenda Fronty zpráv eviduje odeslané a přijaté zprávy a zároveň umožňuje zprávy odesílat.
Zprávy, které se z různých agend systému odesílají, odchází do agendy Fronty zpráv a následně odtud příjemci (podle nastavených parametrů automatické úlohy „Automatické posílání zpráv“, více zde).

Agenda Fronty zpráv sdružuje/eviduje/archivuje odeslané zprávy z:

 • odesílání dispozic prostřednictvím GSM modemu
 • odesílání zpráv přes FoxBox
 • odesílání e-mailových zpráv (SMTP)
 • odesílání dispozic na některé systémy sledování vozidel

 

Funkce záložky Odeslané zprávy

Detail zobrazí podrobný detail zprávy
Poslat zprávu umožní poslat novou zprávu
Znovu poslat umožní znovu poslat aktuální správu
Zrušit objednávku odešle požadavek na zrušení již odeslané objednávky
Zobrazit související zobrazí související zprávy
Výběry standardní funkce Výběry
Mapa zobrazí trasu od nakládky do vykládky
Označit označí aktuální záznam
Smazat smaže označené záznamy nebo aktuální záznam

Funkce záložky Přijaté zprávy

Detail zobrazí podrobný detail zprávy
Odpovědět umožní odpovědět na aktuální zprávu
Předat dál přeposlat aktuální zprávu
Změnit stav zprávy Změnit stav zprávy na: nepřečteno/přečteno/odpovědět/reagovat. Výběry těchto stavů jsou k dispozici v levém rohu formuláře.
Zobrazit související zobrazí související zprávy
Opravit editovat aktuální zprávu
Zpracovat zprávu
Smazat smaže označené záznamy nebo aktuální záznam
Výběry standardní funkce definovatelné Výběry
Smazat smaže označené záznamy nebo aktuální záznam
Označit označit aktuální záznam
Mapa zobrazí mapu

Přijaté zprávy přichází jako:

 • odpovědi na odeslané zprávy
 • běžná textová komunikace
 • stavové zprávy (formátované zprávy způsobující změny stavů)

Stavové zprávy vyvolávají další akci. Ve spodní části formuláře je k dispozici popis jakou akci zpráva vyvolala. Jedná se o:

 • naložení
 • vyložení
 • příjezd na nakládku
 • příjezd na vykládku
 • potvrzení přijetí dispozic

Záložka Všechny zprávy

Záložka všechny zprávy obsahuje odeslané a přijaté zprávy. Formulář je rozdělen na dvě části:
horní část zobrazuje seznam odeslaných a přijatých zpráv, sloupec „Směr“ rozlišuje o jakou zprávu se jedná
spodní část „Komunikace s kontaktem“ zobrazuje seznam komunikace aktuální zprávy v horní části formuláře