Home » » Odkazy nápověd » Stavy vozidel

Stavy vozidel

Číselník Stavy vozidel umožňuje definovat v jakém stavu se vozidlo může nacházet. Zápis stavů s využitím tohoto číselníku se využívá na Dispečerské plachtě.
Seznam stavů vozidla je k dispozici v záložce Stavy vozidla v číselníku Vozidla.
Přehled všech stavů včetně obecných výběrů je k dispozici ve výstupech modulu Doprava „Přehled stavů vozidla“.
st_voz1